Danh sách tiểu hành tinh/337201–337300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337201 1999 XU16 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337202 1999 XJ17 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337203 1999 XL27 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337204 1999 XJ79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337205 1999 XJ196 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337206 1999 XJ240 07/12/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
337207 1999 XA245 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
337208 1999 XN250 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
337209 1999 YQ11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337210 2000 AT52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337211 2000 AV94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337212 2000 AC223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337213 2000 AE226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337214 2000 BV 25/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337215 2000 BE12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337216 2000 BO21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337217 2000 BF39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
337218 2000 BV43 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
337219 2000 CF100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
337220 2000 CC109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
337221 2000 CB129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337222 2000 DC14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
337223 2000 EN1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337224 2000 EF3 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337225 2000 EH27 03/03/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337226 2000 EL98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
337227 2000 EH160 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
337228 2000 FL1 26/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337229 2000 FP50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337230 2000 GR47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337231 2000 GK57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337232 2000 GZ145 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
337233 2000 GW175 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
337234 2000 HJ18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
337235 2000 HX22 30/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337236 2000 HM59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
337237 2000 HM63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
337238 2000 HH74 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337239 2000 JZ13 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337240 2000 JS16 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337241 2000 KE12 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337242 2000 KF40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337243 2000 NC7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337244 2000 PX26 09/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337245 2000 QX148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
337246 2000 QJ178 31/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337247 2000 QA229 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
337248 2000 RH60 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
337249 2000 RY60 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337250 2000 RV96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
337251 2000 RA105 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337252 2000 SD8 20/09/2000 Haleakala NEAT 260 m MPC · JPL
337253 2000 SA11 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337254 2000 SU40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337255 2000 SX72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337256 2000 SP86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337257 2000 SJ98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337258 2000 SV136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337259 2000 SD175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337260 2000 SJ195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337261 2000 SZ198 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337262 2000 SS200 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337263 2000 SZ215 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337264 2000 SS254 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337265 2000 SP255 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337266 2000 SY328 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337267 2000 SJ361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
337268 2000 TH67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337269 2000 UT23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337270 2000 UE45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337271 2000 UY63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337272 2000 UA64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337273 2000 UE76 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337274 2000 UJ76 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337275 2000 UD77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337276 2000 UB82 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337277 2000 UE92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337278 2000 VS3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337279 2000 VG59 06/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337280 2000 VL60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337281 2000 WC15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337282 2000 WB33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337283 2000 WR67 27/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337284 2000 WM74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337285 2000 WX89 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337286 2000 WQ111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337287 2000 WW147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337288 2000 WL156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337289 2000 WL194 25/11/2000 Kitt Peak DLS 1,9 km MPC · JPL
337290 2000 XC3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337291 2000 XG10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337292 2000 XE14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,4 km MPC · JPL
337293 2000 XD18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337294 2000 XE19 04/12/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337295 2000 XR21 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337296 2000 XS53 05/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
337297 2000 YO 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337298 2000 YY7 22/12/2000 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,4 km MPC · JPL
337299 2000 YQ8 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
337300 2000 YG9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL