Danh sách tiểu hành tinh/336301–336400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336301 2008 TV1 02/10/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
336302 2008 TZ2 11/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
336303 2008 TG3 03/10/2008 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
336304 2008 TW3 03/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336305 2008 TR5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336306 2008 TF6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
336307 2008 TR14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336308 2008 TO24 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336309 2008 TX27 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336310 2008 TM31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336311 2008 TU38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336312 2008 TL39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336313 2008 TO41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336314 2008 TC45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336315 2008 TL48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336316 2008 TF51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336317 2008 TD59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336318 2008 TQ62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336319 2008 TL63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336320 2008 TK66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336321 2008 TC69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336322 2008 TJ69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336323 2008 TO70 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336324 2008 TB72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336325 2008 TO72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336326 2008 TE75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336327 2008 TZ78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336328 2008 TC81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
336329 2008 TR86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336330 2008 TT86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336331 2008 TX86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336332 2008 TB87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336333 2008 TT87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336334 2008 TG92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
336335 2008 TU92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336336 2008 TF93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336337 2008 TG93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336338 2008 TJ102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336339 2008 TA105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336340 2008 TG110 06/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
336341 2008 TX113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336342 2008 TA115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
336343 2008 TK116 06/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
336344 2008 TY117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336345 2008 TK119 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336346 2008 TZ119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336347 2008 TH123 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
336348 2008 TZ123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336349 2008 TF126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336350 2008 TA128 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
336351 2008 TR128 08/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
336352 2008 TA130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336353 2008 TF160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336354 2008 TF168 01/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336355 2008 TR175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336356 2008 TW178 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336357 2008 TE180 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
336358 2008 TQ182 02/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336359 2008 TC184 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
336360 2008 TZ184 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336361 2008 UT 19/10/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,4 km MPC · JPL
336362 2008 UQ3 07/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
336363 2008 UV6 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336364 2008 UQ28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336365 2008 UO29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336366 2008 UB31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
336367 2008 UY35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336368 2008 UK38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336369 2008 UU40 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336370 2008 UF42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336371 2008 UZ46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336372 2008 UA47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
336373 2008 UG47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336374 2008 UM54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336375 2008 US54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
336376 2008 UE60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336377 2008 UW60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336378 2008 UY62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336379 2008 UO63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336380 2008 UQ65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336381 2008 UJ68 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
336382 2008 UX70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336383 2008 UY74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336384 2008 UR75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336385 2008 UC76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336386 2008 UL76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336387 2008 UY79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336388 2008 UO86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336389 2008 UF88 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336390 2008 UL89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
336391 2008 UN92 29/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
336392 Changhua 2008 UU94 23/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
336393 2008 UM95 27/10/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 2,3 km MPC · JPL
336394 2008 UZ97 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336395 2008 UQ111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336396 2008 UK116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336397 2008 UV116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336398 2008 UM117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336399 2008 UP118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336400 2008 UW131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL