Danh sách tiểu hành tinh/337101–337200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337101 1999 FZ64 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
337102 1999 FL66 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
337103 1999 JA5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337104 1999 NN22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337105 1999 RR15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
337106 1999 RF51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337107 1999 RD61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337108 1999 RV84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337109 1999 RY93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337110 1999 RE110 08/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337111 1999 RP177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337112 1999 RP191 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337113 1999 RU192 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337114 1999 RZ204 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337115 1999 SN8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337116 1999 SP10 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337117 1999 SF21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337118 1999 TX2 02/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
337119 1999 TK12 10/10/1999 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
337120 1999 TY14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
337121 1999 TV34 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337122 1999 TX38 02/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
337123 1999 TU39 03/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
337124 1999 TB49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337125 1999 TM56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337126 1999 TQ61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337127 1999 TL70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337128 1999 TA72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337129 1999 TY72 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
337130 1999 TO112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337131 1999 TC121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337132 1999 TO131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337133 1999 TN142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337134 1999 TF143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337135 1999 TP164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337136 1999 TO185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337137 1999 TX187 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337138 1999 TH204 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337139 1999 TN211 15/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337140 1999 TD214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337141 1999 TM222 02/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
337142 1999 TG226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337143 1999 TR228 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
337144 1999 TQ231 05/10/1999 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
337145 1999 TQ256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337146 1999 TH265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337147 1999 TX265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337148 1999 TG271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337149 1999 TP305 03/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
337150 1999 TE310 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337151 1999 TE312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
337152 1999 TF312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337153 1999 TH312 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
337154 1999 TP314 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337155 1999 TK316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337156 1999 TY335 14/10/1999 Apache Point SDSS 530 m MPC · JPL
337157 1999 UA5 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
337158 1999 UP7 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337159 1999 UU18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337160 1999 UE19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337161 1999 UF21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337162 1999 UE23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337163 1999 UU23 28/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
337164 1999 UN28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337165 1999 UM49 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
337166 Ivanartioukhov 1999 VM1 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,3 km MPC · JPL
337167 1999 VN13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337168 1999 VF14 02/11/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
337169 1999 VP14 10/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
337170 1999 VV34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337171 1999 VP41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337172 1999 VR42 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337173 1999 VS42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337174 1999 VD47 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337175 1999 VZ62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337176 1999 VQ75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337177 1999 VT75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337178 1999 VL80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337179 1999 VZ82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
337180 1999 VK102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337181 1999 VA117 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
337182 1999 VL118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337183 1999 VM119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337184 1999 VM124 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337185 1999 VJ140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
337186 1999 VZ143 11/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
337187 1999 VV145 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337188 1999 VF155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337189 1999 VF156 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337190 1999 VU158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337191 1999 VZ182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337192 1999 VB191 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337193 1999 VY198 03/11/1999 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
337194 1999 VQ211 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337195 1999 VA213 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337196 1999 WV5 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337197 1999 WO18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337198 1999 WL19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337199 1999 WD24 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337200 1999 XV13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL