Danh sách tiểu hành tinh/33701–33800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33701 Gotthold 1999 KD14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33702 Spencergreen 1999 KD15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33703 Anthonyhill 1999 KZ15 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33704 Herinkang 1999 KY16 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33705 1999 LJ 05/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
33706 1999 LD5 10/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33707 1999 LW8 08/06/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33708 1999 LE10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33709 1999 LK10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33710 1999 LC14 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33711 1999 LH15 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33712 1999 LE19 10/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,5 km MPC · JPL
33713 Mithravamshi 1999 LE22 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33714 Sarakaufman 1999 LG24 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33715 1999 LP25 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
33716 1999 LF26 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33717 1999 LS26 09/06/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
33718 1999 LZ26 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33719 1999 LA27 09/06/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33720 1999 LD27 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33721 1999 LS34 12/06/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
33722 1999 NO 07/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
33723 1999 NB3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33724 1999 NW4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
33725 Robertkent 1999 NJ6 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33726 1999 NJ9 13/07/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
33727 Kummel 1999 NS13 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33728 1999 NO16 14/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33729 1999 NJ21 14/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33730 1999 NH23 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33731 1999 NM24 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33732 1999 NC32 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
33733 1999 NU32 14/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33734 Stephenlitt 1999 NC34 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33735 1999 NW34 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33736 1999 NY36 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33737 Helenlyons 1999 NT38 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33738 1999 NY41 14/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33739 1999 NK43 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33740 Arjunmoorthy 1999 NS47 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33741 1999 NB50 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33742 1999 NK50 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33743 1999 NC55 12/07/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
33744 1999 NS55 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33745 1999 NW61 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33746 Sombart 1999 OK 17/07/1999 Pises Pises Obs. 8,6 km MPC · JPL
33747 Clingan 1999 PK4 14/08/1999 Farpoint G. Hug 5,8 km MPC · JPL
33748 1999 PP4 15/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 16 km MPC · JPL
33749 1999 QO 19/08/1999 Ondřejov P. Pravec 5,4 km MPC · JPL
33750 Davehiggins 1999 RD2 06/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
33751 1999 RR21 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33752 1999 RM36 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,2 km MPC · JPL
33753 1999 RW42 13/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 16 km MPC · JPL
33754 1999 RH47 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33755 1999 RU47 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33756 1999 RF48 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33757 1999 RB52 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33758 1999 RY55 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33759 1999 RR57 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33760 1999 RE74 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33761 Honoranavid 1999 RR74 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33762 Sanjayseshan 1999 RV83 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33763 1999 RB84 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33764 1999 RM92 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33765 1999 RK100 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33766 1999 RT100 08/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33767 1999 RK102 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33768 1999 RV107 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33769 1999 RN112 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33770 1999 RF128 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33771 1999 RJ142 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33772 1999 RF145 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33773 1999 RL145 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33774 1999 RD147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33775 1999 RZ151 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33776 1999 RB158 09/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
33777 1999 RM158 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33778 1999 RO160 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33779 1999 RG165 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33780 1999 RU171 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
33781 1999 RP174 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33782 1999 RW178 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33783 1999 RD183 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33784 1999 RE187 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33785 1999 RD192 13/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33786 1999 RJ196 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33787 1999 RJ229 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
33788 1999 RL240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
33789 Sharmacam 1999 SD8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33790 1999 SA9 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
33791 1999 SG17 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33792 1999 SU18 30/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33793 1999 SO26 30/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33794 1999 TR2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 20 km MPC · JPL
33795 1999 TR6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 13 km MPC · JPL
33796 1999 TP37 01/10/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
33797 1999 TO88 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
33798 1999 TO95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
33799 Myra 1999 UV2 19/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
33800 Gross 1999 VB7 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 23 km MPC · JPL