Danh sách tiểu hành tinh/32701–32800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32701 1353 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
32702 2028 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
32703 2087 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
32704 2140 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
32705 2157 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,4 km MPC · JPL
32706 2212 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
32707 3089 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
32708 3160 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
32709 3355 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
32710 4063 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32711 4132 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
32712 4135 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
32713 4159 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
32714 5008 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
32715 5105 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
32716 5133 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
32717 5155 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
32718 1103 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32719 1153 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32720 Simoeisios 2131 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
32721 2335 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
32722 3340 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
32723 4028 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
32724 Woerlitz 4029 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
32725 4057 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
32726 Chromios 4179 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
32727 4268 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
32728 4517 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
32729 5179 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
32730 Lamarr 1951 RX 04/09/1951 Heidelberg K. Reinmuth 3,1 km MPC · JPL
32731 Annaivanovna 1968 OD1 25/07/1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev 2,7 km MPC · JPL
32732 1975 SH1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
32733 1976 SB 23/09/1976 Harvard Observatory Harvard Obs. 2,7 km MPC · JPL
32734 Kryukov 1978 RM 01/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 10 km MPC · JPL
32735 Strekalov 1978 SX4 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 7,9 km MPC · JPL
32736 1978 UE5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,4 km MPC · JPL
32737 1978 UZ6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,9 km MPC · JPL
32738 1978 VT1 01/11/ 1978 Caussols K. Tomita 5,2 km MPC · JPL
32739 1978 VA5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
32740 1978 VB7 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
32741 1978 VX8 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
32742 1978 VB10 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
32743 1979 MR1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
32744 1979 MR5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
32745 1981 DO1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
32746 1981 EW2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
32747 1981 EY5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
32748 1981 EY7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
32749 1981 EA9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
32750 1981 EG9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
32751 1981 EB12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,2 km MPC · JPL
32752 1981 EZ13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
32753 1981 EB14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
32754 1981 EK15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
32755 1981 EP15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
32756 1981 ER15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
32757 1981 EP18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,4 km MPC · JPL
32758 1981 ES18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
32759 1981 EC28 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
32760 1981 ER28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
32761 1981 ED31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
32762 1981 ER32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
32763 1981 EH35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
32764 1981 EL36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
32765 1981 EC40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,7 km MPC · JPL
32766 Voskresenskoe 1982 UY7 21/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,3 km MPC · JPL
32767 1983 RY2 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
32768 Alexandripatov 1983 RZ4 05/09/1983 Nauchnij L. V. Zhuravleva 2,1 km MPC · JPL
32769 1984 AJ1 08/01/1984 Anderson Mesa E. Bowell 6,6 km MPC · JPL
32770 Starchik 1984 YY1 23/12/1984 Nauchnij L. G. Karachkina 4,5 km MPC · JPL
32771 1985 RK3 06/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
32772 1986 JL 11/05/1986 Caussols C. Pollas 6,0 km MPC · JPL
32773 1986 TD 05/10/1986 Piwnice M. Antal 5,9 km MPC · JPL
32774 1986 VZ 03/11/ 1986 Kleť A. Mrkos 3,7 km MPC · JPL
32775 1986 WP2 29/11/ 1986 Toyota K. Suzuki, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
32776 Nriag 1987 KG5 29/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 6,3 km MPC · JPL
32777 1987 QF1 21/08/1987 Kleť Z. Vávrová 3,9 km MPC · JPL
32778 1988 CW1 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
32779 1988 CZ2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
32780 1988 CR5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
32781 1988 DD2 17/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
32782 1988 RX10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,3 km MPC · JPL
32783 1988 RK13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
32784 1989 AR 04/01/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,7 km MPC · JPL
32785 1989 CU1 10/02/1989 Gekko Y. Oshima 2,4 km MPC · JPL
32786 1989 GW2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
32787 1989 ST1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
32788 1989 SJ3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
32789 1989 SF5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
32790 1989 SM8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,8 km MPC · JPL
32791 1989 TQ2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
32792 1989 TR7 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
32793 1989 TQ15 03/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
32794 1989 UE5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 14 km MPC · JPL
32795 1989 WA3 21/11/ 1989 Gekko Y. Oshima 7,7 km MPC · JPL
32796 Ehrenfest 1990 ET2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
32797 1990 OJ 18/07/1990 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
32798 1990 OA2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,6 km MPC · JPL
32799 1990 QN1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
32800 1990 QC19 17/08/1990 Palomar P. Rose 2,8 km MPC · JPL