Danh sách tiểu hành tinh/33501–33600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33501 Juliethompson 1999 GJ20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33502 Janetwaldeck 1999 GM20 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33503 Dasilvaborges 1999 GS20 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
33504 Rebrouwer 1999 GT20 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33505 1999 GZ21 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33506 1999 GM23 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33507 1999 GT23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33508 Drewnik 1999 GH25 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33509 Mogilny 1999 GB27 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33510 1999 GM31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33511 Austinwang 1999 GW32 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33512 1999 GM33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33513 1999 GE34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33514 Changpeihsuan 1999 GF34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33515 Linbohan 1999 GM34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33516 Timonen 1999 GO34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33517 Paulfoltin 1999 GT34 06/04/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33518 Stoetzer 1999 GH35 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33519 1999 GL36 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33520 Ichige 1999 GE38 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33521 1999 GK40 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33522 Chizumimaeta 1999 GQ40 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33523 Warashina 1999 GT41 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33524 1999 GM48 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33525 Teresinha 1999 GG53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
33526 1999 GG55 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
33527 1999 GJ55 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
33528 Jinzeman 1999 HL 17/04/1999 Ondřejov P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
33529 Henden 1999 HA1 19/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
33530 1999 HH1 19/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
33531 1999 HG2 20/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,1 km MPC · JPL
33532 Gabriellacoli 1999 HV2 18/04/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,3 km MPC · JPL
33533 1999 HV3 19/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
33534 Meiyamamura 1999 HL9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33535 Alshaikh 1999 HS9 17/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33536 Charpugdee 1999 HU9 17/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33537 Doungnga 1999 HJ10 17/04/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33538 Jaredbergen 1999 HR10 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33539 Elenaberman 1999 HU10 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33540 1999 JH3 07/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,2 km MPC · JPL
33541 1999 JF6 11/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
33542 1999 JZ7 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33543 1999 JR8 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
33544 Jerold 1999 JY8 15/05/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
33545 1999 JV9 08/05/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
33546 1999 JM10 08/05/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
33547 1999 JZ12 15/05/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
33548 1999 JC13 10/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
33549 1999 JS13 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33550 Blackburn 1999 JQ14 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33551 1999 JB15 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33552 1999 JN15 15/05/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
33553 Nagai 1999 JQ17 11/05/1999 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
33554 1999 JU17 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33555 Nataliebush 1999 JV19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33556 Brennanclark 1999 JR20 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33557 1999 JC22 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33558 1999 JN22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33559 Laurencooper 1999 JK23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33560 D'Alessandro 1999 JN23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33561 Brianjasondu 1999 JA24 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33562 Amydunphy 1999 JO24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33563 1999 JV24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33564 Miriamshira 1999 JP25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33565 Samferguson 1999 JY25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33566 1999 JZ25 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33567 Sulekhfrederic 1999 JV27 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33568 Godishala 1999 JN29 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33569 Nikhilgopal 1999 JM30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33570 Jagruenstein 1999 JT30 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33571 Jaygupta 1999 JD32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33572 Mandolin 1999 JF32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33573 Hugrace 1999 JR32 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
33574 Shailaja 1999 JA33 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33575 Joshuajacob 1999 JR33 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33576 1999 JW33 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
33577 1999 JX33 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33578 1999 JT34 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
33579 1999 JC35 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33580 Priyankajain 1999 JM35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33581 Rajeevjha 1999 JQ35 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33582 Tiashajoardar 1999 JJ36 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33583 Karamchedu 1999 JV36 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33584 Austinkatzer 1999 JY37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33585 1999 JC38 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33586 Keeley 1999 JH39 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33587 Arianakim 1999 JA42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33588 1999 JZ45 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33589 Edwardkim 1999 JM46 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33590 Sreelakshmi 1999 JS46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33591 Landsberger 1999 JW46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33592 Kathrynanna 1999 JJ47 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33593 1999 JT47 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
33594 Ralphlawton 1999 JN48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33595 Jiwoolee 1999 JC49 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33596 Taesoolee 1999 JM49 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33597 1999 JQ49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33598 Christineliu 1999 JA50 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33599 Mckennaloop 1999 JP50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33600 Davidlu 1999 JA51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL