Danh sách tiểu hành tinh/32601–32700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32601 2001 QA181 26/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
32602 2001 QE185 21/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
32603 Ariaeppinger 2001 QL199 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32604 2001 QP212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
32605 Lucy 2001 QM213 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
32606 2001 QY217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
32607 2001 QH220 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
32608 Hallas 2001 QA231 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,6 km MPC · JPL
32609 Jamesfagan 2001 QF243 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32610 Siennafink 2001 QA245 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32611 Ananyaganesh 2001 QB253 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32612 Ghatare 2001 QA256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32613 Tseyuenman 2001 QU265 27/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
32614 Hacegarcia 2001 QY266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32615 2001 QU277 19/08/2001 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
32616 Nadinehan 2001 QH279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32617 2001 QY283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
32618 Leungkamcheung 2001 QL293 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
32619 2001 QC295 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32620 2001 QZ295 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
32621 Talcott 2001 RZ 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
32622 Yuewaichun 2001 RZ16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
32623 Samuelkahn 2001 RV23 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32624 2001 RQ44 12/09/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
32625 2001 RZ45 15/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 5,0 km MPC · JPL
32626 2001 RX64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32627 2001 RO69 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
32628 Lazorik 2001 RK70 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32629 2001 RQ70 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
32630 Ethanlevy 2001 RZ71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32631 Majzoub 2001 RS74 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32632 2001 RS75 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32633 Honguyang 2001 RY93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
32634 Sonjamichaluk 2001 RU103 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32635 2001 SN 16/09/2001 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 3,4 km MPC · JPL
32636 2001 SD58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
32637 2021 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
32638 2042 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
32639 2050 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32640 2531 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
32641 2595 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32642 2601 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
32643 2609 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
32644 2723 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32645 2763 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
32646 3010 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
32647 3109 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
32648 3538 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
32649 4056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32650 4070 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
32651 4208 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
32652 4319 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
32653 4635 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32654 4640 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
32655 4692 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32656 4711 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
32657 4721 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
32658 4800 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
32659 4804 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32660 4826 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32661 4848 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
32662 4900 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
32663 5553 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
32664 6072 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
32665 6107 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
32666 6124 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
32667 6180 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
32668 6278 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
32669 6287 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
32670 6323 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
32671 6537 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
32672 6720 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
32673 6742 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
32674 6750 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
32675 6755 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
32676 6802 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
32677 6806 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
32678 7566 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
32679 1070 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
32680 1095 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
32681 1166 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
32682 1177 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
32683 1202 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
32684 1269 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
32685 1294 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32686 2072 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
32687 3166 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
32688 4025 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
32689 4043 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
32690 4075 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
32691 4269 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
32692 4329 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
32693 4339 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
32694 4408 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
32695 1016 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
32696 1055 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
32697 1069 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
32698 1104 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
32699 1286 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
32700 1351 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL