Danh sách tiểu hành tinh/335301–335400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335301 2005 QU11 22/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
335302 2005 QN13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335303 2005 QL15 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335304 2005 QL25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335305 2005 QZ29 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
335306 Mouhot 2005 QK30 28/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 780 m MPC · JPL
335307 2005 QS33 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335308 2005 QS36 25/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
335309 2005 QM37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335310 2005 QO37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335311 2005 QX39 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335312 2005 QA44 26/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335313 2005 QS45 26/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
335314 2005 QM53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
335315 2005 QH54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335316 2005 QZ70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335317 2005 QH74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335318 2005 QY79 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335319 2005 QH83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
335320 2005 QR83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335321 2005 QQ91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
335322 2005 QS104 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
335323 2005 QV108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335324 2005 QN110 27/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
335325 2005 QK124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335326 2005 QX132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335327 2005 QF135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335328 2005 QT143 25/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
335329 2005 QM155 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
335330 2005 QG176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335331 2005 QO188 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335332 2005 RD 01/09/2005 Wrightwood J. W. Young 890 m MPC · JPL
335333 2005 RR11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 700 m MPC · JPL
335334 2005 RV21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
335335 2005 RW21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
335336 2005 RZ22 06/09/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
335337 2005 SM 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 780 m MPC · JPL
335338 2005 SS8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335339 2005 SK10 26/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335340 2005 SR19 24/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
335341 2005 SX19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
335342 2005 SB23 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335343 2005 SD35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
335344 2005 SV36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335345 2005 SB39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
335346 2005 SR45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335347 2005 SW46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
335348 2005 SQ49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335349 2005 SL53 25/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
335350 2005 SZ53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335351 2005 SU64 26/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335352 2005 SN66 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335353 2005 SO67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335354 2005 SB68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335355 2005 SW71 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335356 2005 ST93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335357 2005 SJ98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335358 2005 SB103 25/09/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
335359 2005 SN105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335360 2005 ST108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335361 2005 SK112 26/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335362 2005 SD113 26/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335363 2005 SD117 28/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
335364 2005 SS124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335365 2005 SM133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335366 2005 SK145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
335367 2005 ST145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
335368 2005 SX147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335369 2005 SX150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335370 2005 SW153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
335371 2005 SP163 27/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
335372 2005 SE167 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335373 2005 SY170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335374 2005 SZ182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335375 2005 SS183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335376 2005 SA193 29/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335377 2005 SM208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
335378 2005 SM210 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335379 2005 SK214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
335380 2005 SO214 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335381 2005 SA232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335382 2005 SR233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335383 2005 SG234 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
335384 2005 SQ253 23/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
335385 2005 SY256 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335386 2005 SN263 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
335387 2005 SY278 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335388 2005 SM281 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,3 km MPC · JPL
335389 2005 TV2 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
335390 2005 TW2 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335391 2005 TY3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
335392 2005 TF5 01/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
335393 2005 TC7 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335394 2005 TZ13 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335395 2005 TU14 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
335396 2005 TA17 01/10/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
335397 2005 TE18 01/10/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
335398 2005 TF18 01/10/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
335399 2005 TM21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335400 2005 TY21 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL