Danh sách tiểu hành tinh/335401–335500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335401 2005 TM27 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
335402 2005 TS27 01/10/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
335403 2005 TB77 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335404 2005 TE86 03/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335405 2005 TW98 07/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
335406 2005 TZ98 07/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
335407 2005 TC108 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335408 2005 TM108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335409 2005 TP115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
335410 2005 TZ123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335411 2005 TZ129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335412 2005 TU131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335413 2005 TG169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335414 2005 TO193 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335415 2005 UT1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 980 m MPC · JPL
335416 2005 UR12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 870 m MPC · JPL
335417 2005 UH16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335418 2005 UO16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335419 2005 UU26 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335420 2005 UA40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335421 2005 UJ42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335422 2005 UU48 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
335423 2005 UR49 23/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
335424 2005 UN52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
335425 2005 UJ55 23/10/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
335426 2005 UA61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
335427 2005 UG72 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335428 2005 UB85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
335429 2005 UC87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335430 2005 UK87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335431 2005 UT99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
335432 2005 UA162 27/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335433 2005 UW163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
335434 2005 UY170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335435 2005 UZ207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335436 2005 UR215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
335437 2005 UL223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335438 2005 UQ282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
335439 2005 UP296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335440 2005 UA303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335441 2005 US304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335442 2005 UH311 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335443 2005 UZ316 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335444 2005 UY350 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335445 2005 UV354 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335446 2005 US392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335447 2005 UM393 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335448 2005 UH397 28/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
335449 2005 UM421 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335450 2005 UO431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335451 2005 UR454 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335452 2005 UD456 29/10/2005 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
335453 2005 UC508 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
335454 2005 UL508 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335455 2005 UO518 01/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
335456 2005 UX520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 680 m MPC · JPL
335457 2005 VB3 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
335458 2005 VB6 05/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
335459 2005 VZ27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335460 2005 VY38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335461 2005 VB61 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
335462 2005 VC87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335463 2005 VH89 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335464 2005 VY118 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335465 2005 VS135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335466 2005 WQ 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
335467 2005 WB27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335468 2005 WU35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335469 2005 WB63 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335470 2005 WU63 25/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
335471 2005 WX68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
335472 2005 WW88 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335473 2005 WE94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
335474 2005 WS94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
335475 2005 WD96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335476 2005 WB99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335477 2005 WL103 26/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335478 2005 WR112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335479 2005 WA114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335480 2005 WY129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335481 2005 WJ138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
335482 2005 WC140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335483 2005 WF144 30/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335484 2005 WZ149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335485 2005 WD154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335486 2005 WO177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335487 2005 WF194 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335488 2005 WZ203 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335489 2005 WL210 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
335490 2005 XG5 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
335491 2005 XR24 02/12/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
335492 2005 XC51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335493 2005 XU55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335494 2005 XS86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335495 2005 XZ114 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335496 2005 XK115 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
335497 2005 YK5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335498 2005 YX16 22/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335499 2005 YB28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335500 2005 YQ29 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL