Danh sách tiểu hành tinh/334301–334400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334301 2001 VM55 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
334302 2001 VU57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334303 2001 VS63 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334304 2001 VW63 10/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
334305 2001 VZ88 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
334306 2001 VZ90 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334307 2001 VS106 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334308 2001 VM107 12/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
334309 2001 VQ109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334310 2001 VY113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334311 2001 VV124 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334312 2001 VT125 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
334313 2001 VM128 11/11/2001 Apache Point SDSS 8,8 km MPC · JPL
334314 2001 VY132 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334315 2001 VF134 12/11/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
334316 2001 WT17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334317 2001 WK23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
334318 2001 WD30 17/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334319 2001 WU57 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
334320 2001 WT59 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334321 2001 WX63 19/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334322 2001 WN95 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
334323 2001 WR97 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
334324 2001 WW99 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334325 2001 WG102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334326 2001 XH 03/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334327 2001 XA8 08/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334328 2001 XL51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334329 2001 XX57 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334330 2001 XJ77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334331 2001 XW92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
334332 2001 XH126 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334333 2001 XP126 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
334334 2001 XH137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334335 2001 XY145 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334336 2001 XY167 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334337 2001 XO177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334338 2001 XN180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334339 2001 XA199 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334340 2001 XS217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
334341 2001 XW228 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334342 2001 XO231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334343 2001 XO232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334344 2001 XJ233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334345 2001 XC264 14/12/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
334346 2001 YA4 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334347 2001 YD13 17/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
334348 2001 YW18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334349 2001 YA21 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334350 2001 YE26 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334351 2001 YN33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334352 2001 YF52 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
334353 2001 YG59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334354 2001 YD77 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334355 2001 YP94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
334356 2001 YY97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334357 2001 YV99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334358 2001 YV119 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334359 2001 YK125 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334360 2001 YO133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
334361 2001 YN161 20/12/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
334362 2002 AE20 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
334363 2002 AZ31 09/01/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
334364 2002 AP32 08/01/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
334365 2002 AA35 07/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334366 2002 AD44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334367 2002 AA47 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334368 2002 AB47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334369 2002 AL48 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334370 2002 AN58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334371 2002 AB78 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334372 2002 AT98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334373 2002 AB114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334374 2002 AN115 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334375 2002 AR121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334376 2002 AB133 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334377 2002 AK158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334378 2002 AG166 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334379 2002 AV185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334380 2002 AS202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334381 2002 AP208 14/01/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
334382 2002 BY15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334383 2002 BL24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334384 2002 BL26 26/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334385 2002 BC27 17/01/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
334386 2002 CZ26 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334387 2002 CY30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334388 2002 CH38 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334389 2002 CM83 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
334390 2002 CT90 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334391 2002 CT93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334392 2002 CC118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
334393 2002 CP145 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334394 2002 CF157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334395 2002 CT170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334396 2002 CT194 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334397 2002 CO200 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334398 2002 CP212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334399 2002 CG214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334400 2002 CL264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL