Danh sách tiểu hành tinh/335201–335300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335201 2005 EC94 06/03/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 2,8 km MPC · JPL
335202 2005 EH134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
335203 2005 EO138 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
335204 2005 ED142 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
335205 2005 ER145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
335206 2005 EU150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335207 2005 EF163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
335208 2005 ER169 12/03/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
335209 2005 EH175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335210 2005 EO182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
335211 2005 EH203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
335212 2005 EW217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335213 2005 EE223 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
335214 2005 EN233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
335215 2005 EJ256 11/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
335216 2005 EN286 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
335217 2005 FL11 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335218 2005 GB6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
335219 2005 GQ11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
335220 2005 GB27 02/04/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335221 2005 GP28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335222 2005 GY37 03/04/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
335223 2005 GG47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335224 2005 GT48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
335225 2005 GE73 04/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
335226 2005 GS81 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335227 2005 GW88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
335228 2005 GH101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335229 2005 GY109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335230 2005 GM113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
335231 2005 GG136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335232 2005 GT138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335233 2005 GS143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
335234 2005 GM161 13/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
335235 2005 GA170 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335236 2005 GF190 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
335237 2005 GZ194 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
335238 2005 GJ207 10/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
335239 2005 HE9 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335240 2005 JQ95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335241 2005 JU95 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335242 2005 JJ114 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
335243 2005 JH122 11/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
335244 2005 KA4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
335245 2005 KS4 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335246 2005 LL 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335247 2005 LZ 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 730 m MPC · JPL
335248 2005 LX7 04/06/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
335249 2005 LE35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
335250 2005 LN41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
335251 2005 LW47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335252 2005 LZ51 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
335253 2005 MN4 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
335254 2005 MG20 29/06/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
335255 2005 MB30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335256 2005 MD34 29/06/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
335257 2005 MK38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335258 2005 ML41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335259 2005 MY41 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335260 2005 MA49 29/06/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
335261 2005 MZ51 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335262 2005 MU53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
335263 2005 MX53 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335264 2005 MQ54 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335265 2005 NA3 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335266 2005 NW6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335267 2005 NV8 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
335268 2005 NZ9 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335269 2005 NP11 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335270 2005 NZ16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335271 2005 NC17 03/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335272 2005 NR19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
335273 2005 NW21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335274 2005 NH22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335275 2005 NX28 05/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335276 2005 NR57 05/07/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
335277 2005 NH58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335278 2005 NA65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
335279 2005 NY81 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335280 2005 NN100 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335281 2005 NG123 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
335282 2005 OV6 28/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335283 2005 OJ9 20/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335284 2005 ON10 27/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
335285 2005 OY12 29/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
335286 2005 OX15 29/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335287 2005 OE20 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335288 2005 OO22 31/07/2005 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
335289 2005 OJ26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
335290 2005 OE31 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
335291 2005 PG1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
335292 Larrey 2005 PG5 03/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 780 m MPC · JPL
335293 2005 PL8 04/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
335294 2005 PL11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
335295 2005 PV19 06/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
335296 2005 QG6 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
335297 2005 QJ8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335298 2005 QE10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
335299 2005 QV10 24/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
335300 2005 QG11 24/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL