Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/33401–33500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33401 Radiya-Dixit 1999 CC68 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33402 Canizares 1999 CC71 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33403 1999 CN73 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33404 1999 CT73 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33405 Rekhtman 1999 CW73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33406 Saltzman 1999 CM74 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33407 1999 CA75 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33408 Mananshah 1999 CW76 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33409 1999 CD77 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33410 1999 CX85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33411 1999 CV91 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33412 Arjunsubra 1999 CX96 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
33413 Alecsun 1999 CP99 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33414 Jessicatian 1999 CP100 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33415 Felixwang 1999 CB101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33416 1999 CW101 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33417 1999 CV103 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33418 Jacksonweaver 1999 CJ106 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33419 Wellman 1999 CD112 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33420 Derekwoo 1999 CT116 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33421 Byronxu 1999 CN118 13/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33422 1999 CN135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
33423 1999 DK 16/02/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
33424 1999 DC2 16/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33425 1999 DP2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33426 1999 DR2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
33427 1999 DZ2 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33428 1999 DO3 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
33429 1999 DL4 23/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,7 km MPC · JPL
33430 1999 EH 07/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
33431 1999 EK 09/03/1999 Zeno T. Stafford 3,3 km MPC · JPL
33432 1999 ET3 15/03/1999 Prescott P. G. Comba 6,0 km MPC · JPL
33433 Maurilia 1999 EZ4 14/03/1999 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
33434 Scottmanley 1999 FU 17/03/1999 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
33435 1999 FD4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
33436 1999 FZ6 20/03/1999 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
33437 1999 FK9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
33438 1999 FE10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
33439 1999 FF18 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
33440 Nicholasprato 1999 FR18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33441 Catherineprato 1999 FT18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
33442 1999 FW18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
33443 1999 FZ18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
33444 1999 FF19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33445 1999 FB21 23/03/1999 Gnosca S. Sposetti 4,3 km MPC · JPL
33446 Michaelyang 1999 FU23 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33447 1999 FM24 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33448 Aaronyeiser 1999 FT24 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33449 1999 FL25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33450 Allender 1999 FO25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33451 Michaelarney 1999 FL26 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
33452 Olivebryan 1999 FU26 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33453 Townley 1999 FG27 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33454 Neilclaffey 1999 FJ27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33455 Coakley 1999 FV27 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33456 Ericacurran 1999 FG28 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33457 Cutillo 1999 FP28 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33458 Fialkow 1999 FE29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33459 1999 FM30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33460 1999 FL31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33461 1999 FP31 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33462 Tophergee 1999 FT31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33463 Bettinagregg 1999 FM32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33464 Melahudock 1999 FN32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33465 1999 FP32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
33466 Thomaslarson 1999 FE33 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33467 Johnlieb 1999 FG35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33468 Nelsoneric 1999 FD36 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33469 1999 FL36 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33470 1999 FQ37 20/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33471 Ozuna 1999 FV38 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33472 Yunorperalta 1999 FN42 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33473 Porterfield 1999 FZ45 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33474 1999 FB51 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33475 1999 FK53 28/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
33476 Gilanareiss 1999 FV54 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33477 1999 FR59 27/03/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
33478 Deniselivon 1999 GB 02/04/1999 Wykrota C. Jacques 2,1 km MPC · JPL
33479 1999 GO 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
33480 Bartolucci 1999 GA1 04/04/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,0 km MPC · JPL
33481 1999 GH1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33482 1999 GO4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
33483 1999 GW4 11/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
33484 1999 GS7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
33485 1999 GE8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
33486 1999 GN8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
33487 1999 GS8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
33488 1999 GD9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
33489 Myungjinkim 1999 GF9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
33490 1999 GK9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
33491 1999 GM9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
33492 Christirogers 1999 GT17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33493 1999 GX17 15/04/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
33494 1999 GZ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33495 Schaferjames 1999 GL18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33496 1999 GQ18 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33497 1999 GD19 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33498 Juliesmith 1999 GG19 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33499 Stanton 1999 GN19 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33500 1999 GV19 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL