Danh sách tiểu hành tinh/32501–32600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32501 2000 YV135 22/12/2000 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
32502 2001 BG77 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32503 2001 FN57 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32504 2001 HP8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32505 2001 KF17 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32506 2001 KP30 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32507 2001 LR15 12/06/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
32508 2001 MR11 19/06/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
32509 2001 MW29 28/06/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
32510 2001 NS 12/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
32511 2001 NX17 09/07/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32512 2001 OM14 20/07/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32513 2001 OL31 19/07/2001 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
32514 2001 OK34 19/07/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
32515 2001 OU42 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
32516 2001 OH46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
32517 2001 OA54 21/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
32518 2001 OZ69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32519 2001 OB73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
32520 2001 OG73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
32521 2001 OR80 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32522 Judiepersons 2001 OE81 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32523 2001 OY82 27/07/2001 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
32524 2001 OC85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
32525 2001 OZ85 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
32526 2001 OD98 25/07/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
32527 Junko 2001 OS104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32528 2001 OZ105 29/07/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
32529 2001 PD7 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
32530 2001 PW12 12/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,8 km MPC · JPL
32531 Ulrikababiaková 2001 PG13 13/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 5,7 km MPC · JPL
32532 Thereus 2001 PT13 09/08/2001 Palomar NEAT 87 km MPC · JPL
32533 Tranpham 2001 PS29 11/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32534 2001 PL37 11/08/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
32535 2001 PZ40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
32536 2001 PD41 11/08/2001 Palomar NEAT 21 km MPC · JPL
32537 2001 PH43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
32538 2001 PB44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
32539 2001 PD59 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
32540 2001 PN62 13/08/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
32541 2001 QF2 17/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 3,0 km MPC · JPL
32542 2001 QK7 16/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32543 2001 QL11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32544 Debjaniroy 2001 QY11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32545 2001 QV13 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32546 2001 QE14 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32547 Shandroff 2001 QW14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32548 2001 QU18 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32549 Taricco 2001 QA19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32550 Sharonthomas 2001 QT19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32551 2001 QF22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
32552 Jennithomas 2001 QU23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32553 2001 QC27 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32554 2001 QZ28 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32555 2001 QZ29 16/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32556 Jennivibber 2001 QH30 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32557 2001 QT30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32558 2001 QV30 16/08/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32559 2001 QN31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32560 2001 QV31 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32561 Waldron 2001 QE38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32562 Caseywarner 2001 QA45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32563 Nicolezaidi 2001 QA53 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32564 Glass 2001 QM68 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 5,3 km MPC · JPL
32565 2001 QC69 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32566 2001 QC70 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32567 2001 QQ70 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
32568 2001 QD71 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32569 Deming 2001 QW71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 11 km MPC · JPL
32570 Peruindiana 2001 QZ71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 8,2 km MPC · JPL
32571 Brayton 2001 QA72 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 8,3 km MPC · JPL
32572 2001 QR74 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32573 2001 QD75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32574 2001 QM78 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32575 2001 QY78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32576 2001 QK79 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32577 2001 QC87 17/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
32578 2001 QY88 22/08/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32579 Allendavia 2001 QJ97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32580 Avbalasingam 2001 QY97 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
32581 2001 QW98 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32582 Mayachandar 2001 QW101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32583 2001 QZ101 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32584 2001 QW105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
32585 2001 QQ107 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
32586 2001 QQ116 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32587 2001 QO117 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32588 2001 QD124 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32589 2001 QR127 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32590 Cynthiachen 2001 QF130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32591 2001 QV134 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
32592 2001 QR135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32593 Crotty 2001 QK138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32594 Nathandeng 2001 QV141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32595 2001 QA150 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
32596 Čepek 2001 QS154 29/08/2001 Kleť M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
32597 2001 QC157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
32598 2001 QN159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
32599 2001 QL160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32600 2001 QF173 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL