Danh sách tiểu hành tinh/334401–334500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334401 2002 CA269 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334402 2002 CJ274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334403 2002 CC277 07/02/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
334404 2002 CV281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
334405 2002 CL284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
334406 2002 CR304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334407 2002 CM311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334408 2002 DK14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334409 2002 DS15 16/02/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
334410 2002 DC17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
334411 2002 DW19 16/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
334412 2002 EZ2 09/03/2002 Palomar NEAT 320 m MPC · JPL
334413 2002 EO38 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
334414 2002 ES38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
334415 2002 EN42 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334416 2002 EV60 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
334417 2002 EA63 13/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334418 2002 ER113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
334419 2002 EV113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
334420 2002 EG131 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334421 2002 ED142 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334422 2002 EM144 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334423 2002 EB151 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334424 2002 EB152 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334425 2002 EW161 06/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
334426 2002 GM34 01/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334427 2002 GX34 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
334428 2002 GD41 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
334429 2002 GQ47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
334430 2002 GJ58 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334431 2002 GD85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334432 2002 GM100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334433 2002 GM109 11/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334434 2002 GT116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334435 2002 GS138 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
334436 2002 GL142 13/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334437 2002 GE148 14/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334438 2002 GD160 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
334439 2002 GN184 08/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
334440 2002 JL19 07/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334441 2002 JJ119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
334442 2002 JG121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
334443 2002 JR144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
334444 2002 JU150 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
334445 2002 KQ16 24/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334446 2002 LB1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334447 2002 LD44 10/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334448 2002 LJ61 04/06/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
334449 2002 NJ11 04/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334450 2002 NP16 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334451 2002 NM41 14/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334452 2002 NE63 09/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334453 2002 NC69 14/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334454 2002 NK69 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
334455 2002 NZ73 05/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334456 2002 NT77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
334457 2002 OH21 29/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334458 2002 OG28 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
334459 2002 PY10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334460 2002 PR19 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
334461 2002 PJ21 06/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
334462 2002 PV32 06/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
334463 2002 PY45 09/08/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
334464 2002 PG65 11/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334465 2002 PZ76 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
334466 2002 PA123 15/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334467 2002 PH129 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334468 2002 PA132 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 530 m MPC · JPL
334469 2002 PO152 08/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334470 2002 PM163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
334471 2002 PM174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
334472 2002 PK185 04/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334473 2002 PE186 15/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
334474 2002 PK187 11/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
334475 2002 PR187 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334476 2002 PA188 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334477 2002 PX192 08/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
334478 2002 PZ194 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
334479 2002 PV195 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
334480 2002 PF197 13/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
334481 2002 QM6 18/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
334482 2002 QE18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334483 2002 QN19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
334484 2002 QO22 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
334485 2002 QK27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
334486 2002 QC30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
334487 2002 QL30 29/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
334488 2002 QW36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
334489 2002 QY51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
334490 2002 QN57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 860 m MPC · JPL
334491 2002 QH60 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334492 2002 QG68 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334493 2002 QC69 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334494 2002 QS71 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
334495 2002 QO88 19/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334496 2002 QT88 28/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
334497 2002 QD89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
334498 2002 QX93 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
334499 2002 QY93 18/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
334500 2002 QH94 27/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL