Danh sách tiểu hành tinh/334201–334300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334201 2001 SZ289 29/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334202 2001 SS291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334203 2001 SO298 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334204 2001 SZ298 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334205 2001 SL299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334206 2001 SL304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334207 2001 SJ305 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334208 2001 SF308 21/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334209 2001 SZ308 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334210 2001 SQ309 23/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
334211 2001 SA315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334212 2001 SF319 21/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334213 2001 SC324 26/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334214 2001 SV326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
334215 2001 SO330 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
334216 2001 SH339 21/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334217 2001 SM350 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
334218 2001 SW351 18/09/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
334219 2001 SS354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
334220 2001 TV11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334221 2001 TU24 14/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
334222 2001 TX28 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334223 2001 TP30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334224 2001 TL53 13/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
334225 2001 TT53 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
334226 2001 TN54 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
334227 2001 TM57 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334228 2001 TX57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334229 2001 TJ60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334230 2001 TW60 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334231 2001 TQ67 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334232 2001 TH70 13/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334233 2001 TX81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334234 2001 TT83 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334235 2001 TY88 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334236 2001 TM91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334237 2001 TZ92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334238 2001 TR94 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334239 2001 TN95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334240 2001 TW96 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334241 2001 TU99 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
334242 2001 TA103 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334243 2001 TR109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
334244 2001 TX117 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
334245 2001 TZ122 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
334246 2001 TN126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
334247 2001 TT141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
334248 2001 TL159 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334249 2001 TF179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334250 2001 TF184 14/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334251 2001 TE187 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334252 2001 TO209 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
334253 2001 TT211 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334254 2001 TK218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
334255 2001 TO218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
334256 2001 TS227 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334257 2001 TA230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
334258 2001 TK235 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334259 2001 TC245 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
334260 2001 TJ254 14/10/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
334261 2001 TK260 14/10/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
334262 2001 TF261 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
334263 2001 UD 16/10/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
334264 2001 UH6 22/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,5 km MPC · JPL
334265 2001 UZ8 17/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
334266 2001 UZ25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334267 2001 UX27 16/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334268 2001 UE38 17/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
334269 2001 UC40 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334270 2001 UD40 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
334271 2001 UA42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334272 2001 UN58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334273 2001 UY62 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
334274 2001 UZ73 17/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334275 2001 UU74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334276 2001 UY89 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
334277 2001 UZ89 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
334278 2001 UU99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334279 2001 UQ116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334280 2001 UJ133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
334281 2001 UQ133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334282 2001 UR134 21/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
334283 2001 UM148 23/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
334284 2001 UQ161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334285 2001 UF164 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334286 2001 UE170 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334287 2001 UU170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334288 2001 UA179 24/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
334289 2001 UD179 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334290 2001 UO184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
334291 2001 UT199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334292 2001 UP201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
334293 2001 UX202 19/10/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
334294 2001 UC219 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
334295 2001 UM220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334296 2001 UL221 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
334297 2001 UT223 16/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334298 2001 VU2 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334299 2001 VD8 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334300 2001 VV15 06/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL