Danh sách tiểu hành tinh/333301–333400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333301 2000 ST284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333302 2000 SN302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333303 2000 UD22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333304 2000 UT62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333305 2000 VB35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333306 2000 VQ56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333307 2000 WB156 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
333308 2001 FV60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333309 2001 FR116 19/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333310 2001 GC1 13/04/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
333311 2001 MR3 21/06/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
333312 2001 MR18 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
333313 2001 OF29 18/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
333314 2001 OM57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
333315 2001 OY66 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
333316 2001 OR87 30/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
333317 2001 OA100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
333318 2001 OK113 31/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
333319 2001 PD17 09/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
333320 2001 PU62 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
333321 2001 QX3 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
333322 2001 QG26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333323 2001 QX60 18/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333324 2001 QK95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333325 2001 QW148 21/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
333326 2001 QW187 21/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
333327 2001 QB209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
333328 2001 QT213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
333329 2001 QN250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
333330 2001 QW272 19/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333331 2001 QD294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
333332 2001 RF2 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
333333 2001 RC3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
333334 2001 RB10 10/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333335 2001 RK49 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333336 2001 RU115 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333337 2001 RO120 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
333338 2001 SC7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333339 2001 SM32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333340 2001 SS81 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
333341 2001 SD104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333342 2001 SE210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333343 2001 SE325 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333344 2001 SE339 21/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
333345 2001 ST344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
333346 2001 TF55 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
333347 2001 TT72 13/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
333348 2001 TK128 11/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
333349 2001 TU131 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
333350 2001 TO150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
333351 2001 TB227 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
333352 2001 UK6 22/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
333353 2001 UV42 17/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
333354 2001 UR62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333355 2001 UU117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333356 2001 UK188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333357 2001 VV87 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
333358 2001 WN1 17/11/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
333359 2001 XY110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333360 2001 XN124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333361 2001 XA222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333362 2001 XH243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333363 2001 YC51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333364 2001 YM71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333365 2002 CC93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333366 2002 CP143 09/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
333367 2002 CH212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333368 2002 FS4 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333369 2002 GA77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
333370 2002 HO7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333371 2002 JM93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333372 2002 NE31 13/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
333373 2002 NS75 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
333374 2002 NY79 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333375 2002 PE28 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333376 2002 PD66 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
333377 2002 PH107 12/08/2002 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
333378 2002 PH123 21/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
333379 2002 PJ127 23/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
333380 2002 PY186 11/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
333381 2002 PX188 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
333382 2002 PG192 11/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
333383 2002 PX200 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333384 2002 QC151 28/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333385 2002 QM151 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333386 2002 QP151 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333387 2002 RJ9 04/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
333388 2002 RZ73 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333389 2002 RS181 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
333390 2002 RQ217 12/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
333391 2002 RZ223 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
333392 2002 SO38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333393 2002 TB8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
333394 2002 TG26 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333395 2002 TQ59 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333396 2002 TR73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333397 2002 TJ113 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
333398 2002 TM125 04/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
333399 2002 TS128 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
333400 2002 TO182 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL