Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/32401–32500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32401 2000 QO226 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
32402 2000 QF231 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32403 2000 QK249 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
32404 2000 RN 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32405 Jameshill 2000 RD1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32406 Tracyhughes 2000 RE1 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32407 2000 RT1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32408 2000 RU12 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32409 2000 RR16 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32410 2000 RH19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32411 2000 RY24 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
32412 2000 RW25 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32413 2000 RR26 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32414 2000 RT29 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
32415 2000 RH30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32416 2000 RS31 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32417 2000 RK32 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32418 2000 RD33 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
32419 2000 RY33 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32420 2000 RS40 03/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32421 2000 RB41 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32422 2000 RO42 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
32423 2000 RO43 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
32424 Caryjames 2000 RY62 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32425 2000 RL64 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32426 2000 RP68 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32427 2000 RU68 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32428 Peterlangley 2000 RC75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32429 2000 RP83 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32430 2000 RQ83 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32431 2000 RC84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
32432 2000 RT86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
32433 2000 RF92 03/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32434 2000 RW96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 21 km MPC · JPL
32435 2000 RZ96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 31 km MPC · JPL
32436 Eranofek 2000 RQ97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
32437 2000 RR97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
32438 2000 RW98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32439 2000 RO99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
32440 2000 RC100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
32441 2000 RO100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
32442 2000 RS100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
32443 2000 RD101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
32444 2000 RL101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32445 2000 RC104 06/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32446 2000 SY5 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32447 2000 SG6 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
32448 2000 SD12 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32449 Crystalmiller 2000 SR16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32450 2000 SH25 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
32451 2000 SP25 23/09/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
32452 2000 SC39 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32453 Kanamishogo 2000 SF42 26/09/2000 Fukuchiyama M. Yoshimi 7,5 km MPC · JPL
32454 2000 SD50 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32455 2000 SW60 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32456 2000 SH72 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
32457 2000 SZ85 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32458 2000 SF87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32459 2000 SK87 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
32460 2000 SY92 23/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32461 2000 SP93 23/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
32462 Janmitchener 2000 SU112 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32463 2000 SO129 22/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
32464 2000 SB132 22/09/2000 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
32465 2000 SM141 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32466 2000 SN153 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32467 2000 SL174 28/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32468 2000 SS176 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32469 2000 SL188 21/09/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
32470 2000 SD190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
32471 2000 SK205 24/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32472 2000 SC210 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32473 2000 SG210 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32474 2000 SP212 25/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32475 2000 SD234 21/09/2000 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
32476 2000 SP237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32477 2000 SV238 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32478 2000 SV289 27/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
32479 2000 SL312 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32480 2000 SG348 20/09/2000 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
32481 2000 SF352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
32482 2000 ST354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 28 km MPC · JPL
32483 2000 SM362 19/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
32484 2000 TV29 04/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32485 2000 TY44 01/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32486 2000 TY56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
32487 2000 TM61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
32488 2000 TF64 05/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32489 2000 UG17 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
32490 2000 UU27 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
32491 2000 UU107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32492 2000 VJ15 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32493 2000 WR3 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32494 2000 WY125 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
32495 2000 WT171 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32496 2000 WX182 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 48 km MPC · JPL
32497 2000 XF18 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32498 2000 XX37 05/12/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
32499 2000 YS11 19/12/2000 Haleakala NEAT 39 km MPC · JPL
32500 2000 YV76 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL