Danh sách tiểu hành tinh/334001–334100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334001 2000 TR50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334002 2000 UO14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334003 2000 UL17 24/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334004 2000 UM38 24/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334005 2000 UV44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334006 2000 UZ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334007 2000 UB57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334008 2000 UP66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334009 2000 UK71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334010 2000 UV81 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334011 2000 UL90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
334012 2000 VF12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334013 2000 VL19 01/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
334014 2000 VD44 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
334015 2000 VV45 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334016 2000 VC52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334017 2000 WP5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334018 2000 WB20 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
334019 2000 WV20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
334020 2000 WL45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334021 2000 WZ62 18/11/2000 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
334022 2000 WK94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
334023 2000 WV115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
334024 2000 WD137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
334025 2000 WV195 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334026 2000 XC1 03/12/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
334027 2000 XY17 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334028 2000 XT37 05/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334029 2000 XA39 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
334030 2000 XA47 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334031 2000 YB28 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
334032 2000 YL108 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334033 2000 YT113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334034 2000 YE140 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
334035 2001 AY22 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
334036 2001 AK33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334037 2001 BM76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334038 2001 CK20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334039 2001 CA46 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
334040 2001 DT25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
334041 2001 DG41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334042 2001 EC18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
334043 2001 FB24 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334044 2001 FS116 19/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
334045 2001 KX17 19/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 820 m MPC · JPL
334046 2001 KY50 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
334047 2001 LR1 13/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
334048 2001 LT16 14/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
334049 2001 MX9 23/06/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
334050 2001 NM1 12/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
334051 2001 NA17 14/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
334052 2001 OM4 19/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
334053 2001 OY11 19/07/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
334054 2001 OV15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334055 2001 OK21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
334056 2001 OU29 18/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
334057 2001 OR47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334058 2001 OH59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
334059 2001 OB75 30/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
334060 2001 OR76 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
334061 2001 OU91 31/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334062 2001 OS110 27/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
334063 2001 PQ2 03/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
334064 2001 PD11 09/08/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
334065 2001 PN12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
334066 2001 PO16 09/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
334067 2001 PW16 09/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
334068 2001 PP28 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,4 km MPC · JPL
334069 2001 PN33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
334070 2001 PG40 11/08/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
334071 2001 PO48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
334072 2001 PL51 15/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
334073 2001 PL59 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
334074 2001 QO6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334075 2001 QF33 17/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
334076 2001 QW33 17/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 4,8 km MPC · JPL
334077 2001 QN36 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334078 2001 QY40 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
334079 2001 QM45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
334080 2001 QW53 16/08/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
334081 2001 QJ59 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334082 2001 QA90 16/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
334083 2001 QB91 22/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334084 2001 QO110 20/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
334085 2001 QO112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334086 2001 QM122 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334087 2001 QD123 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334088 2001 QW123 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334089 2001 QT128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334090 2001 QS132 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334091 2001 QK143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334092 2001 QT143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
334093 2001 QP160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
334094 2001 QU171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334095 2001 QS191 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334096 2001 QR193 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334097 2001 QH202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
334098 2001 QR202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
334099 2001 QQ203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
334100 2001 QH206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL