Danh sách tiểu hành tinh/333001–333100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333001 2011 HB38 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
333002 2011 HW53 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333003 2011 HP58 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
333004 2011 HJ69 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333005 2011 JV15 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333006 2011 KK24 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333007 2011 LT25 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
333008 2011 LN28 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333009 2011 OU3 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333010 2011 OJ4 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333011 2011 OB55 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
333012 2011 PP7 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333013 2011 PY11 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333014 2011 QA2 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333015 2011 QQ11 15/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333016 2011 QY14 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333017 2011 QG26 11/03/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333018 2011 QE28 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
333019 2011 QT60 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333020 2011 QC62 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333021 2011 QU64 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
333022 2011 QB79 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333023 2011 RN1 25/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
333024 2011 RK13 23/08/2007 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
333025 2011 RW14 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333026 2011 RR18 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333027 2011 SC12 11/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
333028 2011 SL29 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 900 m MPC · JPL
333029 2011 SK32 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
333030 2011 SR32 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333031 2011 SX42 27/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
333032 2011 SC65 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333033 2011 SO66 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
333034 2011 SL72 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333035 2011 SX90 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333036 2011 SC91 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
333037 2011 SX91 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
333038 2011 SM103 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333039 2011 SZ106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
333040 2011 SF115 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333041 2011 SY115 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333042 2011 SW119 03/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
333043 2011 SU129 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
333044 2011 SP131 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333045 2011 SE134 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333046 2011 SQ135 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333047 2011 SL144 18/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
333048 2011 SS164 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333049 2011 SP168 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
333050 2011 SA174 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
333051 2011 SA185 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333052 2011 SQ185 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
333053 2011 SV185 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333054 2011 SK200 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333055 2011 SC223 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
333056 2011 SE226 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
333057 2011 SO234 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333058 2011 SD255 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333059 2011 SG261 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
333060 2011 TF 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
333061 2011 TD13 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
333062 2011 TZ14 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333063 2011 UQ9 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333064 2011 UG15 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
333065 2011 UX17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
333066 2011 UP21 19/09/2007 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
333067 2011 UE27 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333068 2011 UM36 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333069 2011 US46 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,1 km MPC · JPL
333070 2011 UK48 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333071 2011 UZ49 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333072 2011 UJ53 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333073 2011 UA59 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333074 2011 UP65 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333075 2011 UV71 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333076 2011 UL80 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
333077 2011 UW98 20/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
333078 2011 UN108 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
333079 2011 UP112 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
333080 2011 UE119 02/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333081 2011 UM122 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
333082 2011 UT126 13/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
333083 2011 UT129 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333084 2011 UH131 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333085 2011 UM131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333086 2011 UU161 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333087 2011 UK164 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
333088 2011 UM166 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333089 2011 UD175 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
333090 2011 UE179 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
333091 2011 UX222 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
333092 2011 UG225 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333093 2011 UN238 17/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
333094 2011 UU239 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
333095 2011 UA246 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333096 2011 UC248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
333097 2011 UT248 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
333098 2011 UA274 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333099 2011 UT274 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333100 2011 UL283 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL