Danh sách tiểu hành tinh/334101–334200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
334101 2001 QC208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
334102 2001 QW209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
334103 2001 QY216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
334104 2001 QF226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
334105 2001 QJ227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334106 2001 QS227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
334107 2001 QZ236 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
334108 2001 QH239 24/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334109 2001 QC248 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334110 2001 QE253 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334111 2001 QH258 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
334112 2001 QD269 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
334113 2001 QP272 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334114 2001 QG280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334115 2001 QA287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
334116 2001 QT293 22/08/2001 Kiso Y. Ohba 790 m MPC · JPL
334117 2001 QK295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
334118 2001 QN328 28/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
334119 2001 QL329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
334120 2001 QT334 29/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
334121 2001 RR2 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
334122 2001 RH3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334123 2001 RV3 07/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
334124 2001 RJ9 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
334125 2001 RE15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
334126 2001 RS27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
334127 2001 RD32 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
334128 2001 RY35 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334129 2001 RR36 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334130 2001 RN39 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
334131 2001 RP39 10/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
334132 2001 RQ39 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
334133 2001 RS39 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334134 2001 RX39 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334135 2001 RM40 11/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334136 2001 RC41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334137 2001 RF41 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334138 2001 RE50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334139 2001 RN56 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334140 2001 RM85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
334141 2001 RS89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
334142 2001 RP91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
334143 2001 RB97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
334144 2001 RJ100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334145 2001 RM117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334146 2001 RF122 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334147 2001 RA124 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
334148 2001 RM125 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334149 2001 RH128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334150 2001 RA129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334151 2001 RX137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
334152 2001 RE141 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334153 2001 RE147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
334154 2001 RO150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
334155 2001 RZ152 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
334156 2001 ST7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
334157 2001 SY7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
334158 2001 SV11 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
334159 2001 SB18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334160 2001 SJ24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334161 2001 SD29 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334162 2001 SR34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334163 2001 SP78 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
334164 2001 SG89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334165 2001 SL99 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
334166 2001 SG104 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
334167 2001 SP119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
334168 2001 ST119 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
334169 2001 SX119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334170 2001 SQ122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334171 2001 SN123 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
334172 2001 SP124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
334173 2001 SY125 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
334174 2001 SJ126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334175 2001 SN127 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
334176 2001 SA130 16/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
334177 2001 SC133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
334178 2001 SO135 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334179 2001 SO142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
334180 2001 SV156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
334181 2001 SD157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334182 2001 SE162 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
334183 2001 SR162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334184 2001 SV164 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334185 2001 SS168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334186 2001 SK170 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
334187 2001 SH178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
334188 2001 SP195 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
334189 2001 SU197 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
334190 2001 SQ199 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334191 2001 SL203 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
334192 2001 SW205 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
334193 2001 SD206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
334194 2001 SG208 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
334195 2001 SM221 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334196 2001 SE230 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
334197 2001 SV240 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
334198 2001 SW240 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
334199 2001 SO255 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
334200 2001 SZ265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 830 m MPC · JPL