Danh sách tiểu hành tinh/333901–334000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333901 1999 RX112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333902 1999 RX124 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333903 1999 RE127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333904 1999 RR154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333905 1999 RS191 11/09/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
333906 1999 RP212 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333907 1999 TV2 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333908 1999 TN12 10/10/1999 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
333909 1999 TU21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333910 1999 TY43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333911 1999 TH59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333912 1999 TN65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333913 1999 TR83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333914 1999 TY107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333915 1999 TR115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333916 1999 TF117 04/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
333917 1999 TX117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333918 1999 TV134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333919 1999 TB157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333920 1999 TT158 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333921 1999 TR159 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333922 1999 TC176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333923 1999 TE250 09/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
333924 1999 TM263 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333925 1999 TM265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333926 1999 TL297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333927 1999 TK315 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
333928 1999 TP333 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
333929 1999 UP2 16/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
333930 1999 US5 29/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
333931 1999 UM23 28/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
333932 1999 UE32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333933 1999 VF18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333934 1999 VG27 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333935 1999 VK63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333936 1999 VC82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333937 1999 VH103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333938 1999 VR119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333939 1999 VZ120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333940 1999 VG124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333941 1999 VJ136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333942 1999 VK143 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333943 1999 VO164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333944 1999 VK180 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333945 1999 VU196 01/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333946 1999 VT209 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333947 1999 XA31 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333948 1999 XG135 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333949 1999 XM149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333950 1999 XJ251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333951 2000 AH57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333952 2000 AP215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333953 2000 AF221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333954 2000 AN221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
333955 2000 AL231 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333956 2000 BW11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333957 2000 CU71 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333958 2000 CQ99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333959 2000 CW136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333960 2000 CJ142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333961 2000 EV14 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
333962 2000 EL27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333963 2000 EZ35 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333964 2000 EP86 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333965 2000 FW9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333966 2000 FF15 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
333967 2000 FO48 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333968 2000 GW26 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333969 2000 GL122 08/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333970 2000 GE130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333971 2000 HZ 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
333972 2000 HY36 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333973 2000 JY92 04/05/2000 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
333974 2000 KA5 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333975 2000 LK7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333976 2000 QA7 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333977 2000 QM170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333978 2000 QS170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333979 2000 QZ195 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333980 2000 RL12 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333981 2000 RF88 03/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
333982 2000 SU9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333983 2000 SW13 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333984 2000 SX27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333985 2000 SR42 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
333986 2000 SF66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333987 2000 SP174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333988 2000 SC180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333989 2000 SJ194 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
333990 2000 SF225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333991 2000 SQ251 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333992 2000 SN262 25/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333993 2000 SU264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333994 2000 SR295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
333995 2000 SB313 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333996 2000 SO347 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333997 2000 SU351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
333998 2000 SN362 19/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
333999 2000 TJ9 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334000 2000 TK30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also