Danh sách tiểu hành tinh/335001–335100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335001 2004 GF52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
335002 2004 GY55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335003 2004 GG56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335004 2004 GL64 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335005 2004 HJ4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335006 2004 HK8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335007 2004 HR20 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335008 2004 HV33 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335009 2004 HO35 20/04/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
335010 2004 HN37 21/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
335011 2004 HB51 23/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
335012 2004 HX52 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335013 2004 HW76 26/04/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
335014 2004 JJ 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 740 m MPC · JPL
335015 2004 JK31 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335016 2004 KJ6 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335017 2004 LA8 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
335018 2004 NF12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335019 2004 NC16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335020 2004 NN19 12/06/2004 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
335021 2004 OP3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335022 2004 OV10 21/07/2004 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
335023 2004 PM1 03/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
335024 2004 PD20 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
335025 2004 PA22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335026 2004 PY53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
335027 2004 PM61 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
335028 2004 PU92 11/08/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
335029 2004 QU 18/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 980 m MPC · JPL
335030 2004 QN10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
335031 2004 QJ17 25/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335032 2004 QZ25 20/08/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
335033 2004 QA29 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
335034 2004 RX1 06/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335035 2004 RA2 06/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
335036 2004 RJ2 06/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
335037 2004 RP11 06/09/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
335038 2004 RK24 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
335039 2004 RZ27 06/09/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
335040 2004 RL34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
335041 2004 RG57 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335042 2004 RB62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335043 2004 RC79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335044 2004 RE93 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335045 2004 RW96 08/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
335046 2004 RH98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335047 2004 RS100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335048 2004 RW103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
335049 2004 RZ107 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
335050 2004 RY108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335051 2004 RD109 10/09/2004 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
335052 2004 RA110 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
335053 2004 RJ110 11/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
335054 2004 RJ136 07/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335055 2004 RD143 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335056 2004 RR150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335057 2004 RR156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335058 2004 RK168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335059 2004 RK169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335060 2004 RX185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335061 2004 RZ191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335062 2004 RZ200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335063 2004 RV217 11/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
335064 2004 RC220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
335065 2004 RF221 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335066 2004 RD223 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
335067 2004 RH224 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
335068 2004 RP253 06/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335069 2004 RD276 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335070 2004 RE289 15/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
335071 2004 RB290 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
335072 2004 RS290 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335073 2004 RT293 11/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
335074 2004 RT316 11/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335075 2004 RD323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
335076 2004 RV323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
335077 2004 RF325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
335078 2004 RD337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
335079 2004 RU343 11/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335080 2004 SN 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
335081 2004 SW9 16/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
335082 2004 SZ15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
335083 2004 SF28 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335084 2004 SC37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335085 2004 SS39 17/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
335086 2004 SM41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335087 2004 TE11 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335088 2004 TW35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335089 2004 TY46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335090 2004 TB52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
335091 2004 TE60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
335092 2004 TC63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335093 2004 TD75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335094 2004 TJ78 04/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335095 2004 TN80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335096 2004 TX85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335097 2004 TN86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335098 2004 TZ91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335099 2004 TV93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335100 2004 TF128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL