Danh sách tiểu hành tinh/32301–32400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32301 2000 QN23 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
32302 Mayavarma 2000 QO24 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32303 2000 QT24 25/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32304 2000 QC25 25/08/2000 Farpoint Farpoint Obs. 4,0 km MPC · JPL
32305 2000 QD28 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
32306 2000 QT28 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32307 2000 QG31 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32308 Sreyavemuri 2000 QZ31 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32309 2000 QN32 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32310 Asherwillner 2000 QY35 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32311 Josephineyu 2000 QA38 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32312 2000 QT38 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32313 Zhangmichael 2000 QO39 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32314 Rachelzhang 2000 QO42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32315 Clarezhu 2000 QO43 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32316 2000 QA44 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32317 2000 QE44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32318 2000 QO47 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32319 2000 QL49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32320 2000 QN51 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32321 2000 QO53 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32322 2000 QS57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32323 2000 QW60 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32324 2000 QB61 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32325 2000 QG62 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32326 2000 QO62 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32327 2000 QA63 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32328 2000 QW63 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32329 2000 QJ64 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32330 2000 QK64 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
32331 2000 QK65 28/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32332 2000 QV69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
32333 2000 QQ71 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32334 2000 QM77 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
32335 2000 QO82 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
32336 2000 QB86 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32337 2000 QM87 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32338 2000 QS87 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32339 2000 QA88 25/08/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
32340 2000 QY88 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32341 2000 QG89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
32342 2000 QE90 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32343 2000 QD92 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32344 2000 QV94 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32345 2000 QF99 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
32346 2000 QS99 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32347 2000 QK101 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32348 2000 QL103 28/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
32349 2000 QA109 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32350 2000 QP115 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32351 2000 QH116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32352 2000 QT116 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
32353 2000 QX118 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
32354 2000 QN119 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
32355 2000 QA122 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32356 2000 QM124 28/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32357 2000 QR124 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32358 2000 QS124 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32359 2000 QZ128 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
32360 2000 QV133 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32361 2000 QF135 26/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32362 2000 QS136 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32363 2000 QX136 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
32364 2000 QS137 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32365 2000 QV138 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
32366 2000 QA142 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32367 2000 QL144 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32368 2000 QS146 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32369 2000 QQ149 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32370 2000 QY151 26/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
32371 2000 QM154 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32372 2000 QL159 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32373 2000 QZ168 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32374 2000 QK169 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
32375 2000 QM169 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32376 2000 QP169 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
32377 2000 QP170 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
32378 2000 QB173 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32379 Markadame 2000 QR177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32380 2000 QE184 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32381 Bellomo 2000 QP185 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32382 2000 QE187 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32383 2000 QG188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32384 Scottbest 2000 QQ190 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
32385 2000 QU191 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32386 2000 QB192 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
32387 D'Egidio 2000 QR193 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32388 2000 QU201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32389 Michflannory 2000 QJ202 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
32390 2000 QA203 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32391 2000 QO203 29/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
32392 2000 QF207 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
32393 Galinato 2000 QT209 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32394 2000 QL210 31/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32395 2000 QV213 31/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
32396 2000 QY213 31/08/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
32397 2000 QL214 31/08/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
32398 2000 QT218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
32399 2000 QA219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
32400 Itaparica 2000 QK220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL