Danh sách tiểu hành tinh/332001–332100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332001 2005 JN156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332002 2005 LJ4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332003 2005 LS13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
332004 2005 LL16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332005 2005 LG18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332006 2005 LG39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332007 2005 MD14 28/06/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
332008 2005 MR15 30/06/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
332009 2005 MN25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
332010 2005 MT42 29/06/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
332011 2005 ML52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332012 2005 NO7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332013 2005 NN11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
332014 2005 NT47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
332015 2005 NY54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
332016 2005 NL84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
332017 2005 NF86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
332018 2005 NH95 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
332019 2005 NP122 03/07/2005 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
332020 2005 NR124 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
332021 2005 OA3 30/07/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
332022 2005 OZ4 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
332023 2005 OF8 31/07/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
332024 2005 OO24 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
332025 2005 OX27 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
332026 2005 PH 02/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
332027 2005 PE3 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
332028 2005 PY4 05/08/2005 Needville Needville Obs. 750 m MPC · JPL
332029 2005 PQ10 04/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
332030 2005 PK15 04/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
332031 2005 PD16 04/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
332032 2005 PW18 09/08/2005 Marly P. Kocher 770 m MPC · JPL
332033 2005 PL23 13/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
332034 2005 QS5 28/07/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
332035 2005 QZ17 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
332036 2005 QD53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332037 2005 QJ62 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
332038 2005 QZ73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
332039 2005 QU76 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
332040 2005 QY80 28/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
332041 2005 QD83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
332042 2005 QN89 22/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
332043 2005 QC99 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
332044 2005 QP99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
332045 2005 QC115 27/08/2005 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
332046 2005 QP121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332047 2005 QU147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
332048 2005 QN157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
332049 2005 QC158 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
332050 2005 QH175 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332051 2005 QJ176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
332052 2005 QG183 31/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
332053 2005 RR7 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
332054 2005 RB25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
332055 2005 RW33 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
332056 2005 RM44 13/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332057 2005 SY2 23/09/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
332058 2005 SM12 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
332059 2005 SD19 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332060 2005 SA27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332061 2005 SN55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332062 2005 SQ65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
332063 2005 SL70 28/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
332064 2005 ST99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332065 2005 SM102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332066 2005 SP108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
332067 2005 SG132 29/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332068 2005 SX162 27/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
332069 2005 SX193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332070 2005 SB199 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332071 2005 SD210 30/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
332072 2005 SZ213 30/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
332073 2005 SU214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
332074 2005 SO219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332075 2005 SW226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332076 2005 SS239 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
332077 2005 SG256 22/09/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
332078 2005 TY26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332079 2005 TZ27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
332080 2005 TV55 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332081 2005 TA138 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332082 2005 TH141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332083 2005 TX169 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
332084 Vasyakulbeda 2005 UQ12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,5 km MPC · JPL
332085 2005 UQ43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332086 2005 UN57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
332087 2005 UE71 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
332088 2005 UH79 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
332089 2005 UP79 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332090 2005 UU84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332091 2005 UR89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332092 2005 UO94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332093 2005 UP103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332094 2005 UR121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332095 2005 UO142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
332096 2005 UQ149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332097 2005 UW155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
332098 2005 UH158 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332099 2005 UE174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332100 2005 UE182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL