Danh sách tiểu hành tinh/332901–333000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332901 2011 BA51 22/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
332902 2011 BS54 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
332903 2011 BA55 01/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
332904 2011 BD56 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
332905 2011 BQ63 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
332906 2011 BM75 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332907 2011 BP78 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
332908 2011 BR79 19/09/1998 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
332909 2011 BU84 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332910 2011 BA93 22/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332911 2011 BD101 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332912 2011 BO103 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332913 2011 BX103 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332914 2011 BR104 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
332915 2011 BE112 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332916 2011 BA113 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332917 2011 BB116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332918 2011 CH1 23/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
332919 2011 CY1 16/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332920 2011 CW5 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
332921 2011 CE9 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332922 2011 CN17 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
332923 2011 CH20 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332924 2011 CT26 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332925 2011 CV33 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332926 2011 CT42 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
332927 2011 CA48 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332928 2011 CN50 19/03/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
332929 2011 CV59 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332930 2011 CV60 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332931 2011 CB72 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
332932 2011 CD72 06/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332933 2011 CB73 28/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
332934 2011 CP75 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332935 2011 CA79 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332936 2011 CT85 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
332937 2011 CB87 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332938 2011 CK90 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
332939 2011 CY92 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332940 2011 CH105 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332941 2011 DZ7 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332942 2011 DO10 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332943 2011 DJ13 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
332944 2011 DK24 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332945 2011 DM28 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332946 2011 DY29 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332947 2011 DZ32 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332948 2011 DV36 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332949 2011 DP42 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
332950 2011 DE43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332951 2011 DU43 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
332952 2011 DR50 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332953 2011 DF51 23/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332954 2011 EA4 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332955 2011 ET5 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332956 2011 EO9 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332957 2011 EA10 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
332958 2011 EX10 20/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
332959 2011 EV15 05/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332960 2011 EZ15 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332961 2011 EM28 04/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 2,3 km MPC · JPL
332962 2011 EA40 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332963 2011 ED42 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332964 2011 EH53 09/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332965 2011 EQ59 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332966 2011 EX73 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332967 2011 EV74 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332968 2011 EM75 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
332969 2011 EZ80 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
332970 2011 ER81 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
332971 2011 EH84 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332972 2011 FY1 10/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
332973 2011 FG3 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332974 2011 FK3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
332975 2011 FR4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
332976 2011 FG6 09/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
332977 2011 FL9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332978 2011 FR10 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332979 2011 FE17 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
332980 2011 FJ29 15/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
332981 2011 FY36 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
332982 2011 FM43 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
332983 2011 FZ45 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
332984 2011 FG67 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332985 2011 FJ68 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332986 2011 FY75 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332987 2011 FZ75 22/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
332988 2011 FR89 17/08/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
332989 2011 FP127 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332990 2011 FQ128 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332991 2011 FX147 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332992 2011 FK154 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332993 2011 GK9 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,5 km MPC · JPL
332994 2011 GE37 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
332995 2011 GM63 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
332996 2011 GX64 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332997 2011 GF66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
332998 2011 GA67 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
332999 2011 HV4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333000 2011 HL37 05/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also