Danh sách tiểu hành tinh/333101–333200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333101 2011 UE298 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
333102 2011 UZ298 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
333103 2011 UY307 23/12/2000 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
333104 2011 UF308 24/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
333105 2011 UU309 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333106 2011 UG311 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
333107 2011 US353 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333108 2011 UZ355 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333109 2011 UB363 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333110 2011 UZ384 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
333111 2011 UD389 21/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
333112 2011 UX390 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
333113 2011 UX394 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333114 2011 UB397 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
333115 2011 UE401 26/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
333116 2011 VH18 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333117 2011 WO1 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333118 2011 WW1 01/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
333119 2011 WF7 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
333120 2011 WN7 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
333121 2011 WN10 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333122 2011 WP12 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333123 2011 WW48 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333124 2011 WA49 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
333125 2011 WT52 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
333126 2011 WY56 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333127 2011 WB72 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
333128 2011 WD76 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333129 2011 WE81 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
333130 2011 WR83 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333131 2011 WW87 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333132 2011 WR98 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
333133 2011 WT117 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333134 2011 WY123 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333135 2011 WR144 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333136 2011 WA145 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
333137 2011 YO2 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
333138 2011 YW4 15/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
333139 2011 YM8 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
333140 2011 YY46 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
333141 2011 YH53 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333142 2011 YU63 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
333143 2012 AK11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
333144 2012 AE12 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333145 2012 AR15 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
333146 2012 AH20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
333147 2012 BP 06/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
333148 2012 BC12 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
333149 2012 BO22 07/02/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
333150 2012 BH23 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333151 2012 BY27 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333152 2012 BC30 06/10/1996 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
333153 2012 BM39 13/02/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
333154 2012 BK55 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333155 2012 BR57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333156 2012 BP68 16/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
333157 2012 BO78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333158 2012 BK92 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333159 2012 BP117 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333160 2012 BE125 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333161 2012 BM133 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333162 2012 BP143 24/06/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
333163 2012 CY 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333164 2012 CS10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333165 2012 CG12 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333166 2012 CF19 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
333167 2012 CF29 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333168 2012 CR41 30/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
333169 2012 CS44 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333170 2012 CX46 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333171 2012 CD51 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
333172 2012 CR51 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
333173 2012 CR53 22/03/2002 Eskridge G. Hug 5,6 km MPC · JPL
333174 2012 CP54 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333175 2012 DZ3 22/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
333176 2012 DW8 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
333177 2012 DB13 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333178 2012 DZ16 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
333179 2012 DZ52 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333180 2012 DP59 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333181 2012 DZ65 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333182 2012 DF76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333183 2012 DS79 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333184 2012 EU8 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333185 2012 EZ8 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333186 2012 FQ12 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333187 2012 FA22 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333188 2012 FT42 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333189 2012 FL55 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
333190 2012 FZ57 21/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
333191 2012 FD59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333192 2012 FA62 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
333193 2012 FJ64 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333194 2012 FH76 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333195 2012 FV76 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
333196 2012 FM78 24/02/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
333197 2012 GF4 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
333198 2012 GL7 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
333199 2012 GB17 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333200 2012 GG20 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL