Danh sách tiểu hành tinh/332801–332900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332801 2009 WF74 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332802 2009 WD75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332803 2009 WP88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332804 2009 WP89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332805 2009 WO133 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
332806 2009 WQ150 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332807 2009 WT156 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
332808 2009 WD162 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332809 2009 WR166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332810 2009 WS167 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332811 2009 WR171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332812 2009 WQ181 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
332813 2009 WX187 16/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
332814 2009 WE195 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
332815 2009 WV211 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
332816 2009 WN228 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
332817 2009 WC240 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
332818 2009 WP250 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332819 2009 WQ252 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
332820 2009 WQ257 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332821 2009 WU261 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332822 2009 WW261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332823 2009 WP263 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332824 2009 XO16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332825 2009 XZ16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332826 2009 XG18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
332827 2009 YB15 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
332828 2009 YN16 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
332829 2010 AU1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
332830 2010 AA9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
332831 2010 AD18 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
332832 2010 AT31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
332833 2010 AG43 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
332834 2010 AP60 13/01/2010 Kachina J. Hobart 2,9 km MPC · JPL
332835 2010 AJ65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
332836 2010 AT69 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
332837 2010 AY74 06/01/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
332838 2010 AE79 13/01/2010 Desert Moon B. L. Stevens 4,0 km MPC · JPL
332839 2010 CP55 12/02/2010 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
332840 2010 DZ59 25/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
332841 2010 EA6 02/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
332842 2010 EP12 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332843 2010 EP21 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332844 2010 EW87 13/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
332845 2010 EP112 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332846 2010 EW139 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332847 2010 FA30 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332848 2010 GC97 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
332849 2010 HS56 23/06/2002 La Palma A. Fitzsimmons 4,0 km MPC · JPL
332850 2010 JK119 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332851 2010 MO59 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332852 2010 RZ3 01/09/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
332853 2010 RL44 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
332854 2010 RN71 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
332855 2010 RX99 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 680 m MPC · JPL
332856 2010 SM34 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
332857 2010 TJ169 24/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
332858 2010 TX176 28/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332859 2010 UT24 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332860 2010 VY25 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
332861 2010 VU90 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
332862 2010 VS103 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332863 2010 VE178 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332864 2010 VK181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332865 2010 VP191 04/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
332866 2010 WG14 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332867 2010 WE17 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332868 2010 WM47 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
332869 2010 WN58 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332870 2010 XP1 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332871 2010 XX16 27/11/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
332872 2010 XX44 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
332873 2010 XG77 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332874 2010 XN86 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332875 2011 AC1 07/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332876 2011 AQ6 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332877 2011 AL11 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332878 2011 AQ27 01/05/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
332879 2011 AU27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332880 2011 AL38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332881 2011 AQ41 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332882 2011 AK48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332883 2011 AA49 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332884 2011 AG53 12/02/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
332885 2011 AN53 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332886 2011 AH54 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
332887 2011 AJ55 15/03/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
332888 2011 AW61 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332889 2011 AH74 16/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
332890 2011 AT76 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332891 2011 AU77 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
332892 2011 BC11 05/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
332893 2011 BP12 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
332894 2011 BQ12 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
332895 2011 BH13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332896 2011 BW13 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
332897 2011 BB25 24/01/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
332898 2011 BM36 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332899 2011 BQ38 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332900 2011 BU44 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL