Danh sách tiểu hành tinh/331901–332000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331901 2004 PF60 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331902 2004 PV86 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331903 2004 PA114 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331904 2004 RZ1 06/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
331905 2004 RT7 06/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
331906 2004 RR10 07/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
331907 2004 RH18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331908 2004 RG33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331909 2004 RT53 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
331910 2004 RL58 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
331911 2004 RS68 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331912 2004 RY123 07/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
331913 2004 RO159 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331914 2004 RH167 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
331915 2004 RW168 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331916 2004 RA170 08/09/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
331917 2004 RU183 26/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
331918 2004 RV192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331919 2004 RU194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331920 2004 RH199 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
331921 2004 RQ201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331922 2004 RA214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
331923 2004 RD240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331924 2004 RC272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331925 2004 RP309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331926 2004 RQ327 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331927 2004 RU327 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331928 2004 SH17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
331929 2004 SE25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331930 2004 SN41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331931 2004 SW41 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
331932 2004 SW51 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
331933 2004 TV14 08/10/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
331934 2004 TN25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331935 2004 TJ34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331936 2004 TY37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331937 2004 TD42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331938 2004 TW52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331939 2004 TS66 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331940 2004 TK119 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331941 2004 TB123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
331942 2004 TM164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
331943 2004 TP166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331944 2004 TZ203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331945 2004 TQ230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331946 2004 TH243 06/10/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
331947 2004 TS256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
331948 2004 TB274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331949 2004 TN299 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
331950 2004 TH328 04/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
331951 2004 TB343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331952 2004 TB356 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331953 2004 TM369 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331954 2004 UM3 19/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331955 2004 VB5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
331956 2004 VS10 03/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
331957 2004 VZ36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331958 2004 VD39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331959 2004 VG75 13/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,7 km MPC · JPL
331960 2004 VV84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331961 2004 XQ28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331962 2004 XA34 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
331963 2004 XK35 11/12/2004 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
331964 2004 XD37 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331965 2004 XK41 11/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,5 km MPC · JPL
331966 2004 XA57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331967 2004 XM70 11/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
331968 2004 XY82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331969 2004 XS118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331970 2004 YU7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331971 2005 AR63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331972 2005 AH66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331973 2005 AG77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
331974 2005 CP28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331975 2005 CT39 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331976 2005 CU64 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331977 2005 CO78 14/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
331978 2005 CZ80 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
331979 2005 CB81 10/02/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
331980 2005 EK9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331981 2005 EG19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331982 2005 EJ38 02/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
331983 2005 EA42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331984 2005 EM76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331985 2005 EH152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
331986 2005 EA210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331987 2005 EF244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
331988 2005 EC262 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331989 2005 EC292 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
331990 2005 FD 16/03/2005 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
331991 2005 FD3 21/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
331992 Chasseral 2005 GU9 03/04/2005 Vicques M. Ory 730 m MPC · JPL
331993 2005 GY21 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331994 2005 GB50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
331995 2005 GU144 10/04/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
331996 2005 GJ173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331997 2005 GZ174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
331998 2005 GA217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331999 2005 HA8 03/05/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 510 m MPC · JPL
332000 2005 JK69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also