Danh sách tiểu hành tinh/331801–331900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331801 2003 QJ107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331802 2003 QA120 28/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
331803 2003 RS15 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
331804 2003 RY15 14/09/2003 Haleakala NEAT 700 m MPC · JPL
331805 2003 SS10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331806 2003 SA15 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
331807 2003 SQ20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331808 2003 SJ52 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
331809 2003 SQ71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331810 2003 SZ93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331811 2003 SU99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
331812 2003 SH182 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331813 2003 SL191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
331814 2003 SH195 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
331815 2003 SF249 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331816 2003 SJ282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
331817 2003 SV286 21/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
331818 2003 SR292 25/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331819 2003 SG306 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331820 2003 SE325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
331821 2003 SM377 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331822 2003 SN392 26/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
331823 2003 SU404 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
331824 2003 SU424 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,3 km MPC · JPL
331825 2003 TC8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331826 2003 TW12 15/10/2003 Needville Needville Obs. 4,2 km MPC · JPL
331827 2003 TD17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
331828 2003 TB39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331829 2003 TX42 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331830 2003 UO 16/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
331831 2003 UF2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331832 2003 UT28 22/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
331833 2003 UD30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331834 2003 UC47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,6 km MPC · JPL
331835 2003 UN56 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331836 2003 UQ72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331837 2003 UL92 20/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331838 2003 UJ95 18/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
331839 2003 UB135 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331840 2003 UA156 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
331841 2003 UO166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331842 2003 UM196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
331843 2003 UM203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331844 2003 UT216 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
331845 2003 US227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331846 2003 UJ232 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331847 2003 UV259 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
331848 2003 UB262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331849 2003 UG275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331850 2003 UH280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331851 2003 UR283 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331852 2003 US336 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
331853 2003 US342 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331854 2003 VH5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
331855 2003 VT8 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331856 2003 WC4 16/11/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
331857 2003 WN7 18/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
331858 2003 WG69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
331859 2003 WZ107 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331860 2003 WQ144 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331861 2003 WK148 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
331862 2003 WZ178 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331863 2003 XV17 13/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
331864 2003 YW54 19/12/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
331865 2003 YZ55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
331866 2003 YR79 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
331867 2003 YE93 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331868 2003 YA111 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331869 2003 YZ162 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331870 2003 YR168 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
331871 2003 YL182 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
331872 2004 BU7 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
331873 2004 BP140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
331874 2004 BA141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
331875 2004 BZ144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331876 2004 CL 07/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
331877 2004 CV5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331878 2004 CD15 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
331879 2004 CY62 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
331880 2004 CK70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331881 2004 CB87 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331882 2004 CR120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
331883 2004 DQ35 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331884 2004 ED3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
331885 2004 ET6 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
331886 2004 EF23 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
331887 2004 EL67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331888 2004 EN95 15/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
331889 2004 FN141 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
331890 2004 GO2 12/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
331891 2004 GT27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
331892 2004 JL12 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331893 2004 JW49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331894 2004 LZ 08/06/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
331895 2004 NW 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
331896 2004 NM24 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
331897 2004 PD38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331898 2004 PP42 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331899 2004 PP51 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
331900 2004 PS58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL