Danh sách tiểu hành tinh/332701–332800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332701 2009 RG35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332702 2009 RS41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
332703 2009 RV51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
332704 2009 RV55 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332705 2009 RA56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332706 Karlheidlas 2009 RW57 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 840 m MPC · JPL
332707 2009 RR70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332708 2009 SE35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332709 2009 SR53 17/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
332710 2009 SW73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332711 2009 SE77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
332712 2009 SF80 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
332713 2009 SL83 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
332714 2009 SS100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332715 2009 SX138 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
332716 2009 SO140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332717 2009 SJ171 28/09/2009 Wildberg R. Apitzsch 740 m MPC · JPL
332718 2009 SV176 19/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 820 m MPC · JPL
332719 2009 SL213 23/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
332720 2009 ST213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332721 2009 SA225 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332722 2009 ST233 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332723 2009 SB262 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
332724 2009 SR273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332725 2009 SZ274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332726 2009 SF276 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332727 2009 SX282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332728 2009 SD283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332729 2009 SO283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332730 2009 SG289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332731 2009 SX315 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332732 2009 SZ319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
332733 Drolshagen 2009 SV321 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
332734 2009 SY327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332735 2009 SX334 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332736 2009 ST339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332737 2009 SC348 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332738 2009 SS349 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332739 2009 SL352 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332740 2009 TT3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
332741 2009 TU3 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332742 2009 TL10 09/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
332743 2009 TY13 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
332744 2009 TV14 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
332745 2009 TZ19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332746 2009 TW20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
332747 2009 TM23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
332748 2009 TF27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
332749 2009 TN27 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332750 2009 TY27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
332751 2009 TV46 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
332752 2009 TO47 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332753 2009 TT47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332754 2009 UY8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
332755 2009 UO17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
332756 2009 UW37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332757 2009 UN46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332758 2009 UM70 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332759 2009 UB77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332760 2009 UQ81 12/01/2005 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
332761 2009 UK84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332762 2009 US84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332763 2009 UY84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332764 2009 UQ86 24/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332765 2009 UR91 18/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
332766 2009 UW102 24/10/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
332767 2009 UB112 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
332768 2009 UJ136 21/10/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
332769 2009 UV137 22/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
332770 2009 UQ140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332771 2009 UG148 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332772 2009 VM 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332773 2009 VQ12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332774 2009 VM21 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332775 2009 VO24 11/11/2009 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
332776 2009 VY30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332777 2009 VU32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332778 2009 VK37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332779 2009 VX37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332780 2009 VZ37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
332781 2009 VF45 11/11/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
332782 2009 VT47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
332783 2009 VC52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332784 2009 VR62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332785 2009 VG68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332786 2009 VA77 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
332787 2009 VS78 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
332788 2009 VC81 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
332789 2009 VT104 08/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
332790 2009 WM2 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332791 2009 WJ9 18/11/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
332792 2009 WO22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332793 2009 WB28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332794 2009 WB38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332795 2009 WW41 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332796 2009 WD64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332797 2009 WH64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332798 2009 WR66 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
332799 2009 WX70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332800 2009 WU73 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL