Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/331001–331100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331001 2009 US57 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331002 2009 UN69 21/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
331003 2009 UA70 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
331004 2009 US73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331005 2009 UU81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331006 2009 UA83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
331007 2009 UU86 24/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
331008 2009 UO88 21/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
331009 2009 UG91 17/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
331010 2009 UM91 18/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
331011 Peccioli 2009 UF94 26/10/2009 Libbiano P. Bacci, F. Biasci 1,6 km MPC · JPL
331012 2009 UL100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331013 2009 UJ104 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
331014 2009 UN120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331015 2009 UW132 18/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
331016 2009 UW134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
331017 2009 UF136 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331018 2009 UO136 24/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
331019 2009 UT136 24/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
331020 2009 UP139 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
331021 2009 UY143 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331022 2009 UV146 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331023 2009 UG150 19/10/2009 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
331024 2009 UP151 18/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
331025 2009 VG4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331026 2009 VM7 08/11/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
331027 2009 VH8 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
331028 2009 VJ8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331029 2009 VC28 08/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
331030 2009 VD28 08/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
331031 2009 VN37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
331032 2009 VM40 08/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331033 2009 VR41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
331034 2009 VV47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
331035 2009 VF48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331036 2009 VX49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
331037 2009 VM50 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
331038 2009 VN50 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
331039 2009 VG53 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331040 2009 VC56 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331041 2009 VE60 09/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
331042 2009 VG61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
331043 2009 VX61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331044 2009 VQ72 15/11/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331045 2009 VZ73 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
331046 2009 VE77 08/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
331047 2009 VQ86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331048 2009 VD93 09/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
331049 2009 VV100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331050 2009 VH107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
331051 2009 VQ108 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331052 2009 VF110 09/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
331053 2009 VQ113 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331054 2009 VO115 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
331055 2009 WJ 16/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 780 m MPC · JPL
331056 2009 WX 17/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,8 km MPC · JPL
331057 2009 WR2 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331058 2009 WC7 18/11/2009 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
331059 2009 WX8 17/11/2009 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
331060 2009 WY11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
331061 2009 WY13 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331062 2009 WA16 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
331063 2009 WD22 18/11/2009 Kachina J. Hobart 1,9 km MPC · JPL
331064 2009 WW24 21/11/2009 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
331065 2009 WV27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331066 2009 WX27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331067 2009 WP38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331068 2009 WZ44 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331069 2009 WD50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
331070 2009 WK51 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331071 2009 WO52 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
331072 2009 WY58 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331073 2009 WU64 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331074 2009 WF66 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
331075 2009 WV70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331076 2009 WE72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331077 2009 WA73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331078 2009 WD93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
331079 2009 WO94 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331080 2009 WH99 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331081 2009 WW100 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331082 2009 WZ103 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331083 2009 WM107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331084 2009 WS112 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331085 2009 WC138 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
331086 2009 WH141 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
331087 2009 WJ150 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331088 2009 WD167 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331089 2009 WR167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331090 2009 WO171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
331091 2009 WT179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331092 2009 WN181 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
331093 2009 WA182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
331094 2009 WW185 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331095 2009 WK188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331096 2009 WY192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331097 2009 WS193 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
331098 2009 WV193 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
331099 2009 WS198 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
331100 2009 WW220 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL