Danh sách tiểu hành tinh/332101–332200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332101 2005 UZ201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332102 2005 UL212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332103 2005 UY219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332104 2005 UE220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332105 2005 UC234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332106 2005 US253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332107 2005 UC272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332108 2005 UK297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332109 2005 UZ297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332110 2005 UJ314 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332111 2005 UG397 28/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
332112 2005 UV401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332113 2005 UE424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332114 2005 UK430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332115 2005 UN433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332116 2005 UW454 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
332117 2005 UR485 22/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
332118 2005 UF512 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
332119 2005 UE513 29/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
332120 2005 VC6 09/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332121 2005 VV10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332122 2005 VH34 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332123 2005 VH66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332124 2005 VM83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
332125 2005 WL16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332126 2005 WE19 24/11/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
332127 2005 WO33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332128 2005 WJ37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332129 2005 WG54 24/11/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
332130 2005 WH54 30/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
332131 2005 WD87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332132 2005 WT92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332133 2005 WS101 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
332134 2005 WU107 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332135 2005 WD108 28/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
332136 2005 WT110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332137 2005 WU135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332138 2005 WN144 24/11/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
332139 2005 WY157 25/11/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
332140 2005 WM159 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
332141 2005 WQ170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332142 2005 WC177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332143 2005 XH7 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
332144 2005 XC42 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332145 2005 XK50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332146 2005 XH61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332147 2005 XU70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332148 2005 XB115 10/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
332149 2005 YT41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332150 2005 YQ44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332151 2005 YY70 22/12/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
332152 2005 YG77 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332153 2005 YL77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
332154 2005 YV80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332155 2005 YZ108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332156 2005 YL109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332157 2005 YM135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332158 2005 YC152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332159 2005 YB170 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332160 2005 YB172 22/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
332161 2005 YD175 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
332162 2005 YW178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332163 2005 YJ185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332164 2005 YP192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332165 2005 YE197 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332166 2005 YS204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332167 2005 YT228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332168 2005 YH239 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332169 2006 AX4 02/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332170 2006 AO14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
332171 2006 AD39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332172 2006 AE39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332173 2006 AB79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332174 2006 BH38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332175 2006 BP46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332176 2006 BG54 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332177 2006 BU71 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332178 2006 BV96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
332179 2006 BH109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332180 2006 BK110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332181 2006 BM127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332182 2006 BG145 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
332183 Jaroussky 2006 BE186 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 3,5 km MPC · JPL
332184 2006 BC193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332185 2006 BV217 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332186 2006 BX223 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332187 2006 BM232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332188 2006 BL238 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
332189 2006 BN256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332190 2006 BR277 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332191 2006 CG38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332192 2006 CH44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332193 2006 DD34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332194 2006 DH50 22/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
332195 2006 DB58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332196 2006 DX78 31/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
332197 2006 DN79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
332198 2006 DQ101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
332199 2006 DV114 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
332200 2006 DL115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL