Danh sách tiểu hành tinh/330001–330100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330001 2005 TA117 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
330002 2005 TV119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330003 2005 TC131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330004 2005 TG136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330005 2005 TD147 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330006 2005 TS165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330007 2005 TY170 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
330008 2005 TS190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330009 2005 UA19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330010 2005 US34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330011 2005 UF42 21/10/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
330012 2005 UX46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330013 2005 UM55 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
330014 2005 UD64 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330015 2005 UN73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
330016 2005 UE79 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330017 2005 UQ83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330018 2005 UU92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330019 2005 UC98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330020 2005 UP100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330021 2005 UC106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330022 2005 UM108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330023 2005 UW116 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
330024 2005 UV122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330025 2005 UT125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330026 2005 UV129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330027 2005 UF142 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330028 2005 UW157 28/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
330029 2005 UH172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330030 2005 UQ180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330031 2005 UE191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330032 2005 UN193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330033 2005 UB199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330034 2005 UR216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330035 2005 UL218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330036 2005 UH232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
330037 2005 UF233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330038 2005 UA234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330039 2005 UO238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330040 2005 UV280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
330041 2005 UX281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330042 2005 UN286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330043 2005 UD308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330044 2005 UK310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330045 2005 UC313 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330046 2005 UR315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330047 2005 UB328 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330048 2005 UU328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330049 2005 UY332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330050 2005 UN349 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330051 2005 UE365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330052 2005 UZ369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330053 2005 UY372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330054 2005 UY376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330055 2005 UH388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330056 2005 UC423 28/10/2005 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 1,1 km MPC · JPL
330057 2005 UR438 07/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
330058 2005 UU456 30/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
330059 2005 UA461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330060 2005 UM491 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
330061 2005 UH515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
330062 2005 UH530 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
330063 2005 VB1 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
330064 2005 VX1 04/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
330065 2005 VQ5 10/11/2005 Gnosca S. Sposetti 1,9 km MPC · JPL
330066 2005 VX25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330067 2005 VP32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330068 2005 VS38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330069 2005 VM53 04/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
330070 2005 VG56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330071 2005 VK73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330072 2005 VK75 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330073 2005 VP85 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330074 2005 VD95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330075 2005 VG109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330076 2005 VU109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
330077 2005 VZ113 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330078 2005 VE136 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330079 2005 WH3 20/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
330080 2005 WV8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330081 2005 WV35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330082 2005 WZ53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
330083 2005 WL57 30/11/2005 Mayhill iTelescope Obs. 1,1 km MPC · JPL
330084 2005 WA70 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330085 2005 WE76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330086 2005 WZ89 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330087 2005 WD90 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330088 2005 WL90 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
330089 2005 WP91 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330090 2005 WL92 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330091 2005 WS92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330092 2005 WV92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330093 2005 WP103 26/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330094 2005 WM108 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330095 2005 WC115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330096 2005 WA119 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330097 2005 WU120 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
330098 2005 WT123 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330099 2005 WM144 24/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
330100 2005 WW147 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL