Danh sách tiểu hành tinh/331101–331200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331101 2009 WM234 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331102 2009 WF235 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331103 2009 WT255 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331104 2009 XC1 10/12/2009 Mayhill A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
331105 Giselher 2009 XG9 13/12/2009 Sonoita R. Kracht 980 m MPC · JPL
331106 2010 AN66 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331107 2010 BS118 24/11/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
331108 2010 DJ51 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
331109 2010 NR69 14/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
331110 2010 OK89 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
331111 2010 RT52 25/02/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
331112 2010 RY62 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
331113 2010 RQ124 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331114 2010 RD156 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
331115 2010 ST31 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
331116 2010 TE116 26/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
331117 2010 TY180 08/10/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
331118 2010 UE53 14/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
331119 2010 UJ62 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331120 2010 UJ75 12/11/1996 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
331121 2010 UB76 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331122 2010 UJ82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331123 2010 UJ106 13/12/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331124 2010 VD13 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331125 2010 VX30 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
331126 2010 VV36 17/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
331127 2010 VG46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331128 2010 VV47 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331129 2010 VB48 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
331130 2010 VF55 19/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
331131 2010 VB69 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331132 2010 VJ82 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331133 2010 VR85 19/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
331134 2010 VQ91 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331135 2010 VA104 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331136 2010 VA113 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331137 2010 VR119 26/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
331138 2010 VD133 27/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331139 2010 VE160 09/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331140 2010 VL165 20/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
331141 2010 VS165 09/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331142 2010 VH174 26/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
331143 2010 VR187 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
331144 2010 VR193 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331145 2010 VJ201 09/09/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
331146 2010 WJ36 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331147 2010 WS45 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331148 2010 WT55 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331149 2010 WS57 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331150 2010 WJ59 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331151 2010 WO68 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
331152 2010 XC18 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
331153 2010 XU21 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
331154 2010 XL25 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
331155 2010 XL32 16/09/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
331156 2010 XL40 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
331157 2010 XA42 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331158 2010 XT42 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331159 2010 XL43 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
331160 2010 XL50 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
331161 2010 XG52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
331162 2010 XB58 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331163 2010 XR58 08/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331164 2010 XJ66 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331165 2010 YQ3 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
331166 2010 YX4 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
331167 2011 AA3 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
331168 2011 AO13 01/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
331169 2011 AS13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331170 2011 AK16 05/01/2011 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
331171 2011 AP18 29/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
331172 2011 AS19 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331173 2011 AZ19 23/03/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
331174 2011 AE25 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331175 2011 AL26 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331176 2011 AU28 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
331177 2011 AR31 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331178 2011 AL33 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
331179 2011 AC35 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331180 2011 AG35 23/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
331181 2011 AG40 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331182 2011 AC45 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
331183 2011 AT45 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331184 2011 AS46 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
331185 2011 AE48 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331186 2011 AC53 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
331187 2011 AU56 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331188 2011 AY58 04/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331189 2011 AZ58 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
331190 2011 AC60 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
331191 2011 AZ60 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331192 2011 AD61 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331193 2011 AO61 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331194 2011 AP62 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
331195 2011 AJ68 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331196 2011 AX70 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
331197 2011 AP72 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331198 2011 BY4 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331199 2011 BO6 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
331200 2011 BN16 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL