Danh sách tiểu hành tinh/330501–330600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330501 2007 LE13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330502 2007 LK13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330503 2007 LH17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330504 2007 LL17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330505 2007 LT17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330506 2007 LX18 09/06/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330507 2007 LE26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330508 2007 LV28 15/06/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330509 2007 MX1 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330510 2007 MR7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330511 2007 NJ3 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,4 km MPC · JPL
330512 2007 NO4 15/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,1 km MPC · JPL
330513 2007 RX16 12/09/2007 Lulin Observatory LUSS 3,1 km MPC · JPL
330514 2007 RB84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
330515 2007 RQ275 08/09/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
330516 2007 RZ302 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
330517 2007 RC311 02/09/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
330518 2007 SH5 18/09/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
330519 2007 TC49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
330520 2007 TV84 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
330521 2007 TC109 07/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
330522 2007 TO127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
330523 2007 TJ156 09/10/2007 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
330524 2007 TL216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
330525 2007 TH234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330526 2007 TL245 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
330527 2007 TT306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330528 2007 UC47 10/10/2007 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
330529 2007 VA18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
330530 2007 VW226 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330531 2007 VD273 12/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
330532 2007 WW14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
330533 2007 XZ15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
330534 2007 XR32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330535 2007 YL42 30/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
330536 2007 YM62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330537 2007 YB65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
330538 2007 YK68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330539 2007 YL72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330540 2008 AC3 07/01/2008 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
330541 2008 AK9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330542 2008 AH16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330543 2008 AR55 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330544 2008 AZ63 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
330545 2008 AH65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
330546 2008 AC70 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330547 2008 AK72 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330548 2008 AC89 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
330549 2008 AY95 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330550 2008 AW99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
330551 2008 AF105 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
330552 2008 BV9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
330553 2008 BN15 28/01/2008 Lulin LUSS 650 m MPC · JPL
330554 2008 BN17 30/01/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
330555 2008 BA19 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
330556 2008 BX25 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330557 2008 BE30 30/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
330558 2008 BH37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330559 2008 BQ39 30/01/2008 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
330560 2008 BO45 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330561 2008 CT5 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
330562 2008 CG14 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330563 2008 CB17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
330564 2008 CN21 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330565 2008 CC25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
330566 2008 CR35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330567 2008 CP40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330568 2008 CR42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330569 2008 CU46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330570 2008 CR47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330571 2008 CC48 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330572 2008 CZ49 06/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
330573 2008 CN65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330574 2008 CZ68 07/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 560 m MPC · JPL
330575 2008 CW73 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
330576 2008 CC76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330577 2008 CQ83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330578 2008 CS88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
330579 2008 CK90 08/02/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
330580 2008 CU95 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330581 2008 CE108 09/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330582 2008 CY108 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330583 2008 CZ120 06/02/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
330584 2008 CP123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330585 2008 CQ129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330586 2008 CH135 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330587 2008 CU144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330588 2008 CW154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330589 2008 CB155 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330590 2008 CT156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330591 2008 CA158 09/02/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
330592 2008 CJ162 10/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
330593 2008 CU188 13/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330594 2008 CB196 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
330595 2008 CU209 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330596 2008 DU2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
330597 2008 DO6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
330598 2008 DZ9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330599 2008 DY15 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330600 2008 DR17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL