Danh sách tiểu hành tinh/330401–330500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330401 2007 AG25 15/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330402 2007 BT13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330403 2007 BA16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330404 2007 BJ18 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
330405 2007 BX19 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330406 2007 BP23 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330407 2007 BY28 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
330408 2007 BL38 24/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
330409 2007 BS45 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330410 2007 BW47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330411 2007 BM48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330412 2007 BL58 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330413 2007 BP58 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330414 2007 BQ63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330415 2007 CT7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330416 2007 CX13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330417 2007 CE15 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330418 2007 CD18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330419 2007 CX25 09/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
330420 Tomroman 2007 CG26 11/02/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,3 km MPC · JPL
330421 2007 CQ26 09/02/2007 Marly P. Kocher 2,9 km MPC · JPL
330422 2007 CH27 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330423 2007 CN39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330424 2007 CR46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
330425 2007 CH47 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
330426 2007 CC52 09/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330427 2007 CL56 15/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
330428 2007 CM61 15/02/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
330429 2007 CJ62 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330430 2007 DW6 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
330431 2007 DH10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330432 2007 DN12 16/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
330433 2007 DY12 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330434 2007 DS13 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330435 2007 DF34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330436 2007 DR34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330437 2007 DT39 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330438 2007 DH48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330439 2007 DR55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330440 Davinadon 2007 DQ60 23/02/2007 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
330441 2007 DH76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330442 2007 DC87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330443 2007 DF92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330444 2007 DP96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330445 2007 DQ105 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
330446 2007 DW106 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330447 2007 DF109 27/12/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
330448 2007 DN109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330449 2007 EH5 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330450 2007 EZ5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330451 2007 EP7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330452 2007 EN12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
330453 2007 EC17 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330454 2007 EX19 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330455 Anbrysse 2007 EV31 09/11/2005 Uccle P. De Cat 1,6 km MPC · JPL
330456 2007 EK38 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
330457 2007 EN42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330458 2007 ES117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330459 2007 EL128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330460 2007 EV139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330461 2007 EA146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330462 2007 EK148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330463 2007 EQ153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
330464 2007 EJ159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330465 2007 EC160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330466 2007 EV171 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330467 2007 EL183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330468 2007 EH195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330469 2007 EO195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
330470 2007 EJ199 13/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
330471 2007 ER199 09/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
330472 2007 EX199 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330473 2007 ET204 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330474 2007 EZ218 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330475 2007 EL219 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330476 2007 FH6 17/08/2004 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
330477 2007 FZ6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330478 2007 FU30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330479 2007 FL49 26/03/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
330480 2007 GE9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330481 2007 GU17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330482 2007 GX20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330483 2007 GY24 11/04/2007 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
330484 2007 GX39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330485 2007 GB44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330486 2007 GV44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330487 2007 GB45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330488 2007 GC55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
330489 2007 GS63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330490 2007 GZ72 15/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
330491 2007 GL75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330492 2007 HM1 16/04/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
330493 2007 HJ14 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330494 2007 HO16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330495 2007 HO24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330496 2007 HL56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330497 2007 JS3 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330498 2007 KY1 18/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
330499 2007 LT7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330500 2007 LX9 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL