Danh sách tiểu hành tinh/329501–329600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329501 2002 RA134 10/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
329502 2002 RM137 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329503 2002 RU139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
329504 2002 RN142 11/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
329505 2002 RB161 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
329506 2002 RN162 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329507 2002 RC169 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329508 2002 RY175 13/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
329509 2002 RG183 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
329510 2002 RH184 12/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329511 2002 RB185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329512 2002 RV200 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329513 2002 RT229 14/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
329514 2002 RG238 15/09/2002 Palomar R. Matson 900 m MPC · JPL
329515 2002 RL242 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
329516 2002 RK267 03/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329517 2002 RF290 04/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329518 2002 RL291 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329519 2002 RW291 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329520 2002 SV 23/09/2002 Haleakala NEAT 390 m MPC · JPL
329521 2002 SS17 15/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329522 2002 SR25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329523 2002 SK47 30/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
329524 2002 TT6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
329525 2002 TW7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329526 2002 TU10 02/10/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
329527 2002 TK12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
329528 2002 TK18 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
329529 2002 TA23 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
329530 2002 TM30 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329531 2002 TV35 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329532 2002 TM38 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329533 2002 TA51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
329534 2002 TM56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
329535 2002 TL61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
329536 2002 TJ72 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329537 2002 TW81 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
329538 2002 TH93 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
329539 2002 TA127 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
329540 2002 TR162 05/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
329541 2002 TV173 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329542 2002 TB199 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
329543 2002 TO230 07/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329544 2002 TV241 07/10/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
329545 2002 TN271 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
329546 2002 TN279 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
329547 2002 TG289 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
329548 2002 TE297 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
329549 2002 TG326 05/10/2002 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
329550 2002 TJ342 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
329551 2002 TW366 10/10/2002 Apache Point SDSS 560 m MPC · JPL
329552 2002 TE376 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
329553 2002 TW377 04/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329554 2002 TB381 09/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
329555 2002 UB3 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329556 2002 UA12 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329557 2002 UJ14 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
329558 2002 UV20 28/10/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
329559 2002 UC31 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
329560 2002 UK61 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
329561 2002 UV65 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
329562 2002 UV71 31/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329563 2002 UM79 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329564 2002 VC14 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329565 2002 VH35 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
329566 2002 VR41 05/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
329567 2002 VS42 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
329568 2002 VH55 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
329569 2002 VP57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329570 2002 VK75 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329571 2002 VC92 13/11/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
329572 2002 VY106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329573 2002 VQ131 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
329574 2002 VH132 01/11/2002 La Palma La Palma Obs. 740 m MPC · JPL
329575 2002 VS138 13/11/2002 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
329576 2002 VB142 12/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329577 2002 VU142 05/11/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
329578 2002 VS143 04/11/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
329579 2002 WY17 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
329580 2002 WW22 24/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
329581 2002 XV43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329582 2002 XK44 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329583 2002 XC72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329584 2002 XD98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329585 2002 XW107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329586 2002 XY118 10/12/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
329587 2003 AJ1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329588 2003 AX39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329589 2003 BO10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
329590 2003 BF19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329591 2003 BV21 27/01/2003 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
329592 2003 BG43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329593 2003 BG58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329594 2003 BG76 29/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
329595 2003 BA85 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329596 2003 CJ17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
329597 2003 CT25 01/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
329598 2003 DJ11 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
329599 2003 EQ37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
329600 2003 FF8 30/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL