Danh sách tiểu hành tinh/330601–330700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330601 2008 DG19 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330602 2008 DL32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
330603 2008 DS32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330604 2008 DJ33 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330605 2008 DA37 27/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330606 2008 DF48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330607 2008 DC54 26/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
330608 2008 DV65 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
330609 2008 DP67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
330610 2008 DD70 28/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330611 2008 DU78 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 680 m MPC · JPL
330612 2008 DJ79 27/02/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
330613 2008 DT80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330614 2008 DK81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330615 2008 DO82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
330616 2008 DN85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330617 2008 DQ88 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
330618 2008 ET4 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330619 2008 EW7 01/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
330620 2008 EC10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330621 2008 EB19 02/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
330622 2008 EP26 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330623 2008 EX33 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330624 2008 EF34 02/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
330625 2008 EJ39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330626 2008 EW54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330627 2008 ED74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330628 2008 EW77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330629 2008 EJ78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
330630 2008 EK78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
330631 2008 ES82 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330632 2008 EV83 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330633 2008 EK122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330634 Boico 2008 EY131 11/03/2008 La Silla EURONEAR 2,0 km MPC · JPL
330635 2008 EG136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330636 2008 EW147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330637 2008 EM152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
330638 2008 EX164 31/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
330639 2008 FY 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330640 Yangxuejun 2008 FX2 03/03/2008 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
330641 2008 FP25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330642 2008 FQ28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330643 2008 FJ37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330644 2008 FB39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330645 2008 FF40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330646 2008 FL40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330647 2008 FU52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330648 2008 FB56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330649 2008 FX60 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330650 2008 FG78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
330651 2008 FA85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
330652 2008 FB89 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330653 2008 FV109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
330654 2008 FA113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
330655 2008 FH113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330656 2008 FW125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330657 2008 FL128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
330658 2008 FG132 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330659 2008 GG2 05/04/2008 Socorro LINEAR 93 m MPC · JPL
330660 2008 GS60 05/04/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
330661 2008 GW70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330662 2008 GC73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330663 2008 GS73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
330664 2008 GC83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330665 2008 GR87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330666 2008 GQ90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
330667 2008 GL95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330668 2008 GZ98 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
330669 2008 GE101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330670 2008 GP122 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
330671 2008 GV130 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330672 2008 GE132 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330673 2008 GM137 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330674 2008 GN143 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330675 2008 HK4 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
330676 2008 HV5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
330677 2008 HX5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330678 2008 HY17 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330679 2008 HF23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330680 2008 HV25 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330681 2008 HF37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330682 2008 HG38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330683 2008 HE39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
330684 2008 HJ46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330685 2008 HM56 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330686 2008 HF61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330687 2008 HD67 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330688 2008 HR69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330689 2008 JP1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
330690 2008 JX2 03/05/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
330691 2008 JT11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330692 2008 JG23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330693 2008 JL28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330694 2008 JP28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330695 2008 KF2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330696 2008 KC9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330697 2008 KZ11 29/05/2008 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
330698 2008 KT12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330699 2008 KU13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330700 2008 KZ17 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL