Danh sách tiểu hành tinh/331501–331600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331501 1999 TS272 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331502 1999 TH307 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331503 1999 TF315 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331504 1999 UJ16 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
331505 1999 UN36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331506 1999 VC12 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
331507 1999 XQ117 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
331508 1999 XC261 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331509 1999 YA 16/12/1999 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
331510 2000 AE6 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331511 2000 AU223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331512 2000 BP41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331513 2000 CU19 11/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331514 2000 DO78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331515 2000 DS95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
331516 2000 EA147 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
331517 2000 FW4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331518 2000 JE31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331519 2000 NJ19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
331520 2000 QV32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
331521 2000 QY40 24/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
331522 2000 QD70 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331523 2000 QE202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
331524 2000 RJ 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331525 2000 RM103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
331526 2000 SF5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331527 2000 SM21 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331528 2000 SY95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331529 2000 SR126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331530 2000 SM135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331531 2000 SO143 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331532 2000 SJ192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331533 2000 SG204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331534 2000 SC254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
331535 2000 SN273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331536 2000 SC284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331537 2000 SR314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331538 2000 SO340 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331539 2000 SX348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
331540 2000 SC349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
331541 2000 TQ20 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
331542 2000 TZ34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
331543 2000 TT36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
331544 2000 TG54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331545 2000 UE59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
331546 2000 UG68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331547 2000 VL39 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331548 2000 VO47 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
331549 2000 WG18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331550 2000 WP53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331551 2000 WL54 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331552 2000 WH65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331553 2000 WZ71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331554 2000 WH160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
331555 2000 XA2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
331556 2000 XE54 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 980 m MPC · JPL
331557 2000 YZ14 20/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
331558 2001 BJ6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
331559 2001 DV24 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331560 2001 HB40 29/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
331561 2001 KO19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331562 2001 MS7 23/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331563 2001 OJ18 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
331564 2001 OF27 18/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
331565 2001 OU31 23/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
331566 2001 PY9 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
331567 2001 PR57 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
331568 2001 QE37 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331569 2001 QO52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331570 2001 QS67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331571 2001 QH92 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331572 2001 QC168 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
331573 2001 QL197 22/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
331574 2001 QW226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
331575 2001 QV228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
331576 2001 QR264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
331577 2001 QR275 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
331578 2001 RS65 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
331579 2001 RD72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
331580 2001 RP90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
331581 2001 SO13 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
331582 2001 SD80 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
331583 2001 SV119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331584 2001 SE143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331585 2001 SP143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331586 2001 SU206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
331587 2001 TW 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
331588 2001 TZ22 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331589 2001 TN103 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331590 2001 TY132 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
331591 2001 TY170 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
331592 2001 TQ248 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
331593 2001 UJ97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331594 2001 UL106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331595 2001 UF208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
331596 2001 UT221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331597 2001 VG12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
331598 2001 VR20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331599 2001 VW80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
331600 2001 VH89 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL