Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/330101–330200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330101 2005 WM176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330102 2005 WV183 20/12/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
330103 2005 WD189 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
330104 2005 WF189 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
330105 2005 WV194 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
330106 2005 WG203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330107 2005 XT 02/12/2005 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
330108 2005 XT6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330109 2005 XZ15 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
330110 2005 XU29 07/12/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
330111 2005 XF30 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330112 2005 XS36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330113 2005 XB41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330114 2005 XZ54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330115 2005 XK63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
330116 2005 XX84 07/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
330117 2005 XC107 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
330118 2005 XA112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
330119 2005 YL 20/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,7 km MPC · JPL
330120 2005 YU20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330121 2005 YT24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330122 2005 YJ25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330123 2005 YO35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330124 2005 YZ44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330125 2005 YP48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330126 2005 YQ57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330127 2005 YW74 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330128 2005 YT81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330129 2005 YN83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330130 2005 YO84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
330131 2005 YE98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
330132 2005 YM108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330133 2005 YS109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330134 2005 YJ126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330135 2005 YH137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330136 2005 YW144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330137 2005 YW151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330138 2005 YN172 07/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
330139 2005 YK188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
330140 2005 YV188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330141 2005 YD200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330142 2005 YL241 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330143 2005 YG266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330144 2006 AM6 04/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
330145 2006 AB30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330146 2006 AG31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330147 2006 AT44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330148 2006 AQ69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330149 2006 AC77 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330150 2006 AD80 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
330151 2006 BP5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330152 2006 BY22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330153 2006 BX29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
330154 2006 BA35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
330155 2006 BY35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330156 2006 BR38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330157 2006 BJ54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330158 2006 BX55 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
330159 2006 BO59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330160 2006 BN78 23/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
330161 2006 BQ123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330162 2006 BR133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
330163 2006 BS139 29/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330164 2006 BS141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330165 2006 BA142 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330166 2006 BR147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
330167 2006 BO155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330168 2006 BA204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330169 2006 BS206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
330170 2006 BC210 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330171 2006 BW211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330172 2006 BY219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330173 2006 BY258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330174 2006 CZ8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330175 2006 CY14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330176 2006 CD40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330177 2006 CJ67 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
330178 2006 DD6 20/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330179 2006 DW24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330180 2006 DA25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330181 2006 DQ47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330182 2006 DM51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330183 2006 DJ53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330184 2006 DF56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330185 2006 DV64 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330186 2006 DD76 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330187 2006 DW76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330188 2006 DC78 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330189 2006 DE78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330190 2006 DH78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330191 2006 DC83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330192 2006 DH87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330193 2006 DO87 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
330194 2006 DD90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330195 2006 DD115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330196 2006 DA173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330197 2006 DQ190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330198 2006 EC9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330199 2006 ET12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330200 2006 EK44 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL