Danh sách tiểu hành tinh/330201–330300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330201 2006 FT5 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330202 2006 FG13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
330203 2006 FB15 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330204 2006 FE16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330205 2006 FR16 23/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330206 2006 FE38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330207 2006 FG40 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
330208 2006 FW46 23/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330209 2006 FM47 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
330210 2006 FS50 26/03/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
330211 2006 GC19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330212 2006 GD21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330213 2006 GD24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330214 2006 GE26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330215 2006 GC37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
330216 2006 GB38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
330217 2006 GK39 13/04/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
330218 2006 HX6 18/04/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
330219 2006 HB12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330220 2006 HZ42 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
330221 2006 HC49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330222 2006 HA74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
330223 2006 HV77 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330224 2006 HQ115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330225 2006 JL26 04/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
330226 2006 JU26 07/05/2006 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
330227 2006 JC49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330228 2006 KV3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330229 2006 KZ11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330230 2006 KH14 20/05/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
330231 2006 KM22 20/05/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330232 2006 KQ44 10/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
330233 2006 KV86 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 650 m MPC · JPL
330234 2006 KJ91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
330235 2006 KM92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
330236 2006 KG120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
330237 2006 MA10 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330238 2006 PC42 14/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
330239 2006 QN12 16/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
330240 2006 QQ18 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
330241 2006 QG55 20/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
330242 2006 QK83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
330243 2006 QE93 16/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
330244 2006 QB94 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
330245 2006 QZ99 24/08/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
330246 2006 QA126 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
330247 2006 QT183 30/08/2006 Mayhill A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
330248 2006 RO4 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
330249 2006 RA10 13/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
330250 2006 RF19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330251 2006 RL38 13/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
330252 2006 RZ39 12/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
330253 2006 RF43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
330254 2006 RA46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
330255 2006 RZ52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
330256 2006 RX89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330257 2006 RX93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330258 2006 RL102 14/09/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
330259 2006 RL118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
330260 2006 SB7 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330261 2006 SZ7 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330262 2006 SN14 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
330263 2006 SU22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
330264 2006 SR55 18/09/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
330265 2006 SJ57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330266 2006 SR63 18/09/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
330267 2006 SE68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330268 2006 SV68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
330269 2006 SD76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330270 2006 SD96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
330271 2006 SE119 18/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
330272 2006 SY130 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 640 m MPC · JPL
330273 2006 SM136 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330274 2006 SK147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330275 2006 SE203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
330276 2006 SU208 26/09/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
330277 2006 SM217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
330278 2006 SY255 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330279 2006 SH274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330280 2006 SZ288 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330281 2006 SR294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
330282 2006 SF300 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330283 2006 SG304 27/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
330284 2006 SF354 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
330285 2006 SA358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330286 2006 SP391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330287 2006 SP394 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330288 2006 SN401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330289 2006 SY412 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
330290 2006 TV6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330291 2006 TT16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330292 2006 TQ20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330293 2006 TK22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330294 2006 TZ33 12/10/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
330295 2006 TQ38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330296 2006 TQ44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330297 2006 TX56 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
330298 2006 TH63 10/10/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
330299 2006 TM63 10/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
330300 2006 TO73 11/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL