Danh sách tiểu hành tinh/329101–329200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329101 2011 BB122 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
329102 2011 BM123 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
329103 2011 BE134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329104 2011 BV135 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329105 2011 CG3 14/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
329106 2011 CV3 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
329107 2011 CG8 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
329108 2011 CG11 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
329109 2011 CL11 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329110 2011 CM13 17/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
329111 2011 CG15 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329112 2011 CM15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329113 2011 CQ18 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
329114 2011 CM19 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
329115 2011 CS20 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329116 2011 CS26 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
329117 2011 CG27 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329118 2011 CJ32 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329119 2011 CP32 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
329120 2011 CX37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
329121 2011 CK49 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329122 2011 CO50 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
329123 2011 CL59 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329124 2011 CU60 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329125 2011 CP64 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329126 2011 CB67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
329127 2011 CU67 03/03/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
329128 2011 CW70 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329129 2011 CO71 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
329130 2011 CX74 24/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329131 2011 CK75 26/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
329132 2011 CM75 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329133 2011 CZ89 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329134 2011 CL90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329135 2011 CA106 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329136 2011 DG5 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329137 2011 DU14 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329138 2011 DH25 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329139 2011 DY26 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
329140 2011 DP45 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
329141 2011 EW8 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329142 2011 EN55 08/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
329143 2011 EO75 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329144 2011 UZ192 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
329145 2011 WB67 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
329146 2011 YO21 07/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329147 2011 YF31 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329148 2011 YB67 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
329149 2011 YG68 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
329150 2011 YC73 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
329151 2012 AV16 08/07/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
329152 2012 BH18 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329153 2012 BG19 11/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
329154 2012 BT22 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329155 2012 BX22 26/07/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
329156 2012 BK25 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329157 2012 BZ51 09/02/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329158 2012 BU54 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
329159 2012 BA59 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329160 2012 BJ74 20/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
329161 2012 BR87 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329162 2012 BC88 04/01/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
329163 2012 BH101 02/02/2005 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
329164 2012 BA107 22/06/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
329165 2012 BM120 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329166 2012 CH2 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329167 2012 CX14 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329168 2012 CW39 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
329169 2012 CG47 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
329170 2012 CH50 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329171 2012 CG55 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329172 2012 CH55 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
329173 2012 DY3 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329174 2012 DO12 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329175 2012 DQ13 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
329176 2012 DA17 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329177 2012 DQ19 18/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329178 2012 DP21 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
329179 2012 DF22 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329180 2012 DC23 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
329181 2012 DW23 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329182 2012 DZ25 18/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
329183 2012 DN27 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329184 2012 DR27 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329185 2012 DN28 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
329186 2012 DV28 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
329187 2012 DM29 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
329188 2012 DP29 24/04/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
329189 2012 DQ31 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
329190 2012 DB32 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
329191 2012 DB36 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
329192 2012 DJ36 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
329193 2012 DF39 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329194 2012 DG39 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
329195 2012 DL40 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329196 2012 DD45 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
329197 2012 DU45 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
329198 2012 DL46 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
329199 2012 DP46 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329200 2012 DS47 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL