Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/329901–330000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329901 2005 JQ1 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329902 2005 JS47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329903 2005 JC85 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329904 2005 JW89 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
329905 2005 JC100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
329906 2005 JM107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
329907 2005 JZ111 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
329908 2005 JE116 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329909 2005 JV117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329910 2005 JY175 03/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
329911 2005 JA182 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329912 2005 LC8 06/06/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
329913 2005 LD17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329914 2005 LN18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
329915 2005 MB 16/06/2005 Siding Spring SSS ATE 1,0 km MPC · JPL
329916 2005 MX7 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
329917 2005 MG37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329918 2005 MN41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
329919 2005 MM51 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
329920 2005 NP 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329921 2005 NA13 04/07/2005 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
329922 2005 NS13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329923 2005 NK20 03/07/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
329924 2005 NP21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329925 2005 NO33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
329926 2005 NS43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329927 2005 NN78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
329928 2005 NF81 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329929 2005 NO102 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
329930 2005 NS123 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
329931 2005 OP5 28/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
329932 2005 OQ5 28/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
329933 2005 OP8 28/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
329934 2005 OY14 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 850 m MPC · JPL
329935 Prévôt 2005 OH19 30/07/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
329936 2005 OC20 28/07/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
329937 2005 PC4 06/08/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
329938 2005 PF9 04/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
329939 2005 PF19 03/08/2005 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
329940 2005 QG10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
329941 2005 QT11 22/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
329942 2005 QG14 25/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329943 2005 QP15 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329944 2005 QD30 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
329945 2005 QB31 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329946 2005 QW36 25/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
329947 2005 QA39 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
329948 2005 QK39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329949 2005 QM46 26/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
329950 2005 QB54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329951 2005 QW57 24/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
329952 2005 QD62 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
329953 2005 QJ65 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329954 2005 QD70 29/08/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
329955 2005 QK72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329956 2005 QW101 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
329957 2005 QZ108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329958 2005 QX123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329959 2005 QG143 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
329960 2005 QN143 29/01/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
329961 2005 QS151 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329962 2005 QE158 26/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
329963 2005 QH158 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
329964 2005 QZ165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
329965 2005 RG16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329966 2005 RL45 14/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329967 2005 SA24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
329968 2005 SG29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329969 2005 SJ36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329970 2005 SG52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329971 2005 SS69 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329972 2005 SF77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329973 2005 SN78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
329974 2005 SP78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329975 2005 SW99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
329976 2005 SB102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329977 2005 SS120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329978 2005 SC135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329979 2005 SK149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329980 2005 SW156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329981 2005 SV167 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329982 2005 SP173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329983 2005 SY197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
329984 2005 SN226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329985 2005 SY229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
329986 2005 SU235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329987 2005 SD237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329988 2005 ST272 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
329989 2005 SC279 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329990 2005 ST283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
329991 2005 TA19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329992 2005 TM52 11/10/2005 Uccle P. De Cat 2,2 km MPC · JPL
329993 2005 TM54 01/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
329994 2005 TV57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
329995 2005 TH60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329996 2005 TO63 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329997 2005 TA74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
329998 2005 TM87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
329999 2005 TO93 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
330000 2005 TO95 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also