Danh sách tiểu hành tinh/329001–329100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329001 2010 XD38 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
329002 2010 XN43 15/12/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
329003 2010 XJ45 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329004 2010 XC50 04/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
329005 2010 XO57 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329006 2010 XQ59 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329007 2010 XO62 24/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
329008 2010 XZ64 23/06/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 8,2 km MPC · JPL
329009 2010 XD68 20/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
329010 2010 XV75 27/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
329011 2010 XY76 23/01/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
329012 2010 XW78 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
329013 2010 XV84 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
329014 2010 YM5 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329015 2011 AG 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
329016 2011 AO2 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,2 km MPC · JPL
329017 2011 AL6 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
329018 2011 AV6 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,6 km MPC · JPL
329019 2011 AB8 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329020 2011 AY8 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329021 2011 AL9 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
329022 2011 AS11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329023 2011 AX13 28/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
329024 2011 AF14 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329025 2011 AX18 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 3,1 km MPC · JPL
329026 2011 AF22 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329027 2011 AO22 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
329028 2011 AL23 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
329029 2011 AF25 30/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
329030 2011 AO25 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329031 2011 AV25 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329032 2011 AC30 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
329033 2011 AV30 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
329034 2011 AC32 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329035 2011 AJ33 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329036 2011 AE35 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
329037 2011 AH38 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329038 2011 AU40 22/09/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
329039 2011 AG41 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
329040 2011 AY41 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
329041 2011 AP42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329042 2011 AK43 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
329043 2011 AY43 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329044 2011 AX44 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
329045 2011 AY46 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
329046 2011 AZ50 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329047 2011 AC51 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329048 2011 AZ51 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329049 2011 AR52 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
329050 2011 AO53 29/03/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
329051 2011 AN54 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
329052 2011 AR58 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
329053 2011 AN59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
329054 2011 AU59 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329055 2011 AN60 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329056 2011 AA64 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
329057 2011 AF66 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329058 2011 AK68 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329059 2011 AE70 24/09/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
329060 2011 AT70 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329061 2011 AX71 19/03/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
329062 2011 AH72 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329063 2011 AR72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
329064 2011 AT74 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
329065 2011 AS76 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
329066 2011 BM2 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329067 2011 BW2 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329068 2011 BP4 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329069 2011 BV7 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
329070 2011 BD8 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329071 2011 BO8 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329072 2011 BB11 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329073 2011 BJ12 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
329074 2011 BL14 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
329075 2011 BV14 06/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
329076 2011 BL17 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
329077 2011 BY26 11/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
329078 2011 BA27 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329079 2011 BD30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
329080 2011 BB32 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
329081 2011 BN34 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
329082 2011 BG46 18/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
329083 2011 BM47 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329084 2011 BX48 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
329085 2011 BD50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
329086 2011 BQ53 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,9 km MPC · JPL
329087 2011 BK54 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329088 2011 BC56 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
329089 2011 BJ63 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
329090 2011 BU78 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
329091 2011 BC85 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329092 2011 BL87 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329093 2011 BN92 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
329094 2011 BE98 14/07/2007 Antares ARO 4,4 km MPC · JPL
329095 2011 BR100 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329096 2011 BK102 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
329097 2011 BZ115 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329098 2011 BL117 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329099 2011 BN118 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
329100 2011 BY119 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL