Danh sách tiểu hành tinh/329601–329700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329601 2003 FD66 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329602 2003 FS94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
329603 2003 FJ96 25/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
329604 2003 FN101 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
329605 2003 FZ121 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329606 2003 FH131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329607 2003 GE10 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
329608 2003 GD40 08/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
329609 2003 GL42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
329610 2003 GU54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
329611 2003 HX4 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329612 2003 JR6 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
329613 2003 JU16 11/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329614 2003 KU2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch APO +1km · 1,1 km MPC · JPL
329615 2003 LV1 03/06/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
329616 2003 OM2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
329617 2003 OW8 23/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329618 2003 ON21 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 780 m MPC · JPL
329619 2003 OS22 30/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329620 2003 OE33 22/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329621 2003 QW13 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
329622 2003 QY25 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
329623 2003 QK94 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
329624 2003 QS110 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
329625 2003 QA113 30/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
329626 2003 RR12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
329627 2003 RP24 15/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329628 2003 SF34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
329629 2003 SM44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
329630 2003 SC46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
329631 2003 SO51 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
329632 2003 SZ59 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
329633 2003 SD69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
329634 2003 SL86 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
329635 2003 SP89 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
329636 2003 SE104 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
329637 2003 SV126 19/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,0 km MPC · JPL
329638 2003 SX135 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
329639 2003 SZ152 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
329640 2003 SZ162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329641 2003 SV163 17/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329642 2003 SN171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
329643 2003 ST174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329644 2003 SN177 18/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329645 2003 SK178 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329646 2003 SG191 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329647 2003 SJ192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
329648 2003 SB218 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
329649 2003 SH242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329650 2003 SD249 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
329651 2003 SY281 19/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
329652 2003 SZ283 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
329653 2003 SJ285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
329654 2003 SD319 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
329655 2003 SG322 28/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
329656 2003 SO328 21/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
329657 2003 SA349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329658 2003 SG365 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
329659 2003 SZ383 26/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
329660 2003 SD397 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
329661 2003 ST397 26/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
329662 2003 SY399 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
329663 2003 SE411 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
329664 2003 TZ12 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
329665 2003 TJ29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329666 2003 TS34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
329667 2003 TN39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329668 2003 TM56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329669 2003 UD8 18/10/2003 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
329670 2003 UE16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
329671 2003 UF19 20/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329672 2003 UF27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
329673 2003 UO57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329674 2003 UF59 16/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
329675 2003 UO61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
329676 2003 UF75 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329677 2003 UA115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
329678 2003 UZ125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329679 2003 UC140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
329680 2003 UB153 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329681 2003 UD153 21/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329682 2003 UA154 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
329683 2003 UM157 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
329684 2003 UC162 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
329685 2003 UV166 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329686 2003 UB197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
329687 2003 UM197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
329688 2003 UB200 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329689 2003 UG200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329690 2003 UQ203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
329691 2003 UN211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329692 2003 UN220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329693 2003 UU227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329694 2003 UM228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329695 2003 UK241 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
329696 2003 UY244 19/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
329697 2003 US258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329698 2003 UN266 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
329699 2003 UO268 28/10/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
329700 2003 UQ269 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL