Danh sách tiểu hành tinh/329401–329500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329401 2002 BE2 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
329402 2002 BM13 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329403 2002 CP17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329404 2002 CS21 05/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
329405 2002 CW218 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
329406 2002 CB292 11/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
329407 2002 EH23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329408 2002 EM42 12/03/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
329409 2002 ED95 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329410 2002 EX155 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 940 m MPC · JPL
329411 2002 GN97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
329412 2002 JJ48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329413 2002 JJ68 11/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
329414 2002 KH16 30/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
329415 2002 LS9 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
329416 2002 MF6 09/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
329417 2002 MC7 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
329418 2002 NV4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
329419 2002 NV8 01/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
329420 2002 NX20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329421 2002 NJ45 13/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329422 2002 NQ54 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329423 2002 NU60 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329424 2002 NY64 02/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329425 2002 NT69 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329426 2002 NH71 08/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329427 2002 NT72 08/07/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
329428 2002 NL76 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
329429 2002 NY76 09/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
329430 2002 NM77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329431 2002 NV77 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329432 2002 NE78 27/07/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
329433 2002 NJ78 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
329434 2002 OR 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329435 2002 OM11 17/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
329436 2002 OC20 22/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
329437 2002 OA22 30/07/2002 Palomar NEAT ATE · 470 m MPC · JPL
329438 2002 PL 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
329439 2002 PG9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329440 2002 PZ13 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
329441 2002 PN19 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
329442 2002 PV25 06/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
329443 2002 PD26 06/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
329444 2002 PC66 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
329445 2002 PK72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329446 2002 PO72 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
329447 2002 PP104 12/08/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
329448 2002 PG106 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
329449 2002 PA115 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329450 2002 PY115 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
329451 2002 PT151 08/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
329452 2002 PP167 15/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329453 2002 PT167 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
329454 2002 PF175 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329455 2002 PR176 11/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
329456 2002 PB188 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
329457 2002 PE191 15/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
329458 2002 PM193 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329459 2002 PF196 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
329460 2002 PK198 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
329461 2002 PN199 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329462 2002 QA4 16/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
329463 2002 QO6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 5,1 km MPC · JPL
329464 2002 QK12 26/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
329465 2002 QH19 26/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
329466 2002 QV24 28/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
329467 2002 QM29 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
329468 2002 QM30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
329469 2002 QM35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
329470 2002 QU38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329471 2002 QL48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
329472 2002 QA51 28/08/2002 Palomar R. Matson 3,9 km MPC · JPL
329473 2002 QN62 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
329474 2002 QX68 29/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
329475 2002 QV72 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329476 2002 QX84 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
329477 2002 QH90 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329478 2002 QH91 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329479 2002 QN91 30/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
329480 2002 QP94 26/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
329481 2002 QD96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329482 2002 QC102 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
329483 2002 QP108 29/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
329484 2002 QY108 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
329485 2002 QD113 28/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329486 2002 QR113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
329487 2002 QY114 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329488 2002 QJ115 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
329489 2002 QT116 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
329490 2002 QS117 26/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
329491 2002 QQ132 16/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329492 2002 QQ140 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
329493 2002 QG145 29/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
329494 2002 RO9 04/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
329495 2002 RS39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
329496 2002 RW72 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329497 2002 RZ103 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
329498 2002 RY122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
329499 2002 RL123 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
329500 2002 RP124 09/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL