Danh sách tiểu hành tinh/328501–328600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328501 2009 PQ14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328502 2009 PW14 15/08/2009 Needville J. Dellinger, C. Sexton 880 m MPC · JPL
328503 2009 PD15 15/08/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
328504 2009 PP15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328505 2009 PM16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328506 2009 PH17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328507 2009 QV7 18/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
328508 2009 QH9 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
328509 2009 QC10 21/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
328510 2009 QA11 22/08/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
328511 2009 QF11 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328512 2009 QR11 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
328513 2009 QP12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328514 2009 QT15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328515 2009 QR19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
328516 2009 QA20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
328517 2009 QN20 19/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
328518 2009 QF22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
328519 2009 QZ23 16/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
328520 2009 QK24 16/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
328521 2009 QA29 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
328522 2009 QC38 31/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
328523 2009 QY47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
328524 2009 QB53 17/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
328525 2009 QC56 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328526 2009 QR57 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328527 2009 QV58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328528 2009 QK60 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328529 2009 QA62 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
328530 2009 QX62 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328531 2009 RM4 13/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
328532 2009 RD12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328533 2009 RH14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328534 2009 RE17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328535 2009 RL18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328536 2009 RQ20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328537 2009 RU23 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328538 2009 RQ25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328539 2009 RZ28 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328540 2009 RJ31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328541 2009 RW33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328542 2009 RR34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328543 2009 RZ34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328544 2009 RO35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328545 2009 RV35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
328546 2009 RY41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328547 2009 RK49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328548 2009 RL50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328549 2009 RK56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328550 2009 RC57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328551 2009 RE59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328552 2009 RM60 14/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
328553 2009 RN60 14/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
328554 2009 RG63 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 910 m MPC · JPL
328555 2009 RH69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328556 2009 RF72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
328557 2009 RB73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328558 2009 RS73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328559 2009 RY73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328560 2009 RK74 14/09/2009 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
328561 2009 RW74 15/08/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
328562 2009 RX74 12/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
328563 Mosplanetarium 2009 SZ1 17/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,3 km MPC · JPL
328564 2009 SA9 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328565 2009 SH12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328566 2009 SO16 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328567 2009 ST16 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328568 2009 SB19 21/09/2009 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
328569 2009 SU22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
328570 2009 SR23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328571 2009 SY26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328572 2009 SD27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328573 2009 SJ27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328574 2009 SP29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328575 2009 SB35 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328576 2009 SH36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328577 2009 SJ36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328578 2009 SC37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328579 2009 SO38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
328580 2009 SA40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328581 2009 SF40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328582 2009 SH43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328583 2009 SY45 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328584 2009 SG46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328585 2009 SM46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328586 2009 SQ49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
328587 2009 SU55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328588 2009 SF56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328589 2009 SS58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328590 2009 SQ61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328591 2009 SP66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328592 2009 ST67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328593 2009 SE68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
328594 2009 SU69 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
328595 2009 SO72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328596 2009 SK74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328597 2009 SS74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328598 2009 SZ78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328599 2009 SH87 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328600 2009 SU87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL