Danh sách tiểu hành tinh/328401–328500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328401 2008 SO30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328402 2008 SF34 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328403 2008 SE47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328404 2008 SH48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
328405 2008 SG52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328406 2008 SR54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
328407 2008 SH61 20/09/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
328408 2008 SV63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328409 2008 SH75 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328410 2008 SN78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328411 2008 SS89 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328412 2008 SK94 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328413 2008 ST106 21/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
328414 2008 SP126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
328415 2008 SZ157 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
328416 2008 SC158 24/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
328417 2008 SB161 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
328418 2008 SZ164 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
328419 2008 SM174 22/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
328420 2008 SC213 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328421 2008 SA238 29/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
328422 2008 SY250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328423 2008 SP253 21/09/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
328424 2008 SR255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328425 2008 SZ278 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
328426 2008 SW279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328427 2008 SX285 21/09/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
328428 2008 SZ293 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
328429 2008 SK299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328430 2008 TG4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
328431 2008 TK4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
328432 Thomasposch 2008 TP9 07/10/2008 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
328433 2008 TW11 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
328434 2008 TM15 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328435 2008 TZ16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328436 2008 TC21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328437 2008 TH24 02/10/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
328438 2008 TF32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
328439 2008 TW32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
328440 2008 TT34 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
328441 2008 TR54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328442 2008 TX58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328443 2008 TT62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
328444 2008 TQ68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328445 2008 TD71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
328446 2008 TX87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
328447 2008 TT92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
328448 2008 TN100 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
328449 2008 TB103 06/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
328450 2008 TH111 06/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
328451 2008 TQ113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
328452 2008 TB122 07/10/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
328453 2008 TS170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
328454 2008 TY175 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
328455 2008 TX179 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328456 2008 UG4 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
328457 2008 UF98 26/10/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
328458 2008 UF106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328459 2008 UH106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328460 2008 UN110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
328461 2008 US159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328462 2008 UM189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328463 2008 UJ202 07/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
328464 2008 UY365 25/10/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
328465 2008 VO20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
328466 2008 VW24 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328467 2008 WP42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
328468 2008 YY31 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328469 2009 BR96 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
328470 2009 CU2 04/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
328471 2009 CZ57 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328472 2009 DM44 25/02/2009 Tzec Maun F. Tozzi 740 m MPC · JPL
328473 2009 FW56 24/03/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
328474 2009 FC59 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328475 2009 HJ2 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
328476 2009 HD9 24/07/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
328477 Eckstein 2009 HG36 21/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 620 m MPC · JPL
328478 2009 HH64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328479 2009 HL103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328480 2009 JW14 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
328481 2009 KA17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328482 2009 KK20 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328483 2009 LZ5 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
328484 2009 MJ5 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328485 2009 MO5 21/06/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
328486 2009 MH7 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328487 2009 MX8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
328488 2009 MY9 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
328489 2009 OP1 17/07/2009 Hibiscus N. Teamo 650 m MPC · JPL
328490 2009 ON2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
328491 2009 OX4 23/07/2009 Tiki N. Teamo 700 m MPC · JPL
328492 2009 OC6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
328493 2009 OJ17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328494 2009 OX20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
328495 2009 OZ24 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
328496 2009 PQ3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
328497 2009 PR4 29/07/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
328498 2009 PG7 15/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
328499 2009 PU11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328500 2009 PR13 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL