Danh sách tiểu hành tinh/329301–329400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329301 2000 RM77 07/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
329302 2000 RF82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
329303 2000 RW90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329304 2000 RB100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
329305 2000 SY16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329306 2000 SJ19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
329307 2000 SM31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329308 2000 SW37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329309 2000 SR57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329310 2000 SF68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329311 2000 SW89 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329312 2000 SA130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
329313 2000 SG183 20/09/2000 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
329314 2000 SV204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329315 2000 SZ224 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329316 2000 SL253 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
329317 2000 SY258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329318 2000 SA313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329319 2000 SL315 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329320 2000 SJ355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
329321 2000 TY31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329322 2000 TQ38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329323 2000 UW67 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329324 2000 UB73 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
329325 2000 UU106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329326 2000 VB14 01/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
329327 2000 VR55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329328 2000 WH30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329329 2000 WW37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329330 2000 WD51 27/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
329331 2000 WH67 27/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
329332 2000 YZ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
329333 2001 CF46 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
329334 2001 FS96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329335 2001 FR136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
329336 2001 FT216 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 750 m MPC · JPL
329337 2001 HA26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
329338 2001 JW2 15/05/2001 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
329339 2001 JP4 15/05/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
329340 2001 LM5 13/06/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
329341 2001 OU53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
329342 2001 OL100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
329343 2001 QG96 22/08/2001 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
329344 2001 QW152 27/08/2001 Eskridge G. Hug 4,2 km MPC · JPL
329345 2001 QW266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329346 2001 QW292 16/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
329347 2001 RY21 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329348 2001 RY30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329349 2001 RK116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
329350 2001 SF6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329351 2001 SS116 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
329352 2001 SN160 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
329353 2001 SW173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329354 2001 SR220 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
329355 2001 SZ221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329356 2001 SO259 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
329357 2001 SC261 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
329358 2001 SG338 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329359 2001 TT55 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
329360 2001 TA111 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
329361 2001 TG119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329362 2001 TF156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329363 2001 TQ180 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
329364 2001 UT38 07/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
329365 2001 UA107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329366 2001 UZ135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329367 2001 UB138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329368 2001 UL155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329369 2001 UO166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329370 2001 UY190 18/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
329371 2001 UJ229 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
329372 2001 VR70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329373 2001 VC79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
329374 2001 WK5 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329375 2001 WV9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329376 2001 WA48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329377 2001 WP72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329378 2001 WT72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329379 2001 WK74 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329380 2001 WN88 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329381 2001 WJ91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329382 2001 XH39 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329383 2001 XO79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329384 2001 XZ111 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
329385 2001 XA119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
329386 2001 XG126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329387 2001 XS150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329388 2001 XW155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329389 2001 XJ187 09/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329390 2001 YP2 18/12/2001 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
329391 2001 YD4 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
329392 2001 YJ11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329393 2001 YM17 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
329394 2001 YO25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329395 2002 AC 03/01/2002 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
329396 2002 AT46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329397 2002 AP55 09/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
329398 2002 AB147 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
329399 2002 AY161 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
329400 2002 AN173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL