Danh sách tiểu hành tinh/328301–328400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328301 2008 GR138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328302 2008 GU138 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328303 2008 GN142 04/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
328304 2008 GQ144 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328305 Jackmcdevitt 2008 HY 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,4 km MPC · JPL
328306 2008 HS10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328307 2008 HT17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328308 2008 HO19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328309 2008 HT21 26/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
328310 2008 HZ21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328311 2008 HN32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328312 2008 HJ33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328313 2008 HU36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328314 2008 HH55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328315 2008 HJ55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328316 2008 HB57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328317 2008 HA59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328318 2008 HX60 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328319 2008 JK7 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328320 2008 JN7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328321 2008 JN10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328322 2008 JX13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328323 2008 JB15 07/05/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
328324 2008 JR15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328325 2008 JW15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328326 2008 JK19 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328327 2008 JY25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328328 2008 JJ26 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328329 2008 JC28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328330 2008 JU28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328331 2008 JT30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328332 2008 JZ31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328333 2008 JG34 14/05/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
328334 2008 JO34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328335 2008 JU35 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328336 2008 JZ35 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328337 2008 JX36 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328338 2008 JV39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328339 2008 KU1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328340 2008 KV1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328341 2008 KP2 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328342 2008 KZ2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328343 2008 KH6 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328344 2008 KP7 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328345 2008 KW12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328346 2008 KX15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328347 2008 KJ23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328348 2008 KE31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328349 2008 KF41 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
328350 2008 LU2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328351 2008 LY2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328352 2008 LV7 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328353 2008 LG8 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328354 2008 LL15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328355 2008 LZ16 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328356 2008 MT 27/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
328357 2008 NE2 14/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328358 2008 OE3 28/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
328359 2008 OZ3 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
328360 2008 OL4 28/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
328361 2008 OX10 29/07/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
328362 2008 OY10 29/07/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
328363 2008 OX19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328364 2008 OH24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328365 2008 PN6 05/08/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
328366 2008 PY21 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328367 2008 QR7 25/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
328368 2008 QT10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
328369 2008 QJ16 28/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
328370 2008 QY17 27/08/2008 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
328371 2008 QP18 28/08/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
328372 2008 QH19 27/08/2008 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
328373 2008 QG21 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
328374 2008 QG26 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328375 2008 QR27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
328376 2008 QH28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
328377 2008 QH48 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
328378 2008 RD8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328379 2008 RO31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
328380 2008 RP40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328381 2008 RK41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
328382 2008 RT46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328383 2008 RR56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
328384 2008 RA63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328385 2008 RL74 06/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
328386 2008 RE83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328387 2008 RC90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
328388 2008 RD97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328389 2008 RK98 07/09/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
328390 2008 RP101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328391 2008 RT105 06/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
328392 2008 RF113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328393 2008 RY118 10/09/2008 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
328394 2008 RT124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
328395 2008 RC129 07/09/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
328396 2008 RF132 07/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
328397 2008 RD139 07/09/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
328398 2008 RN143 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328399 2008 SW3 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
328400 2008 SM30 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL